Stipendier

Här hittar du stipendier som riktar sig till Högskolans studenter och som delas ut av stipendiegivare som Högskolan har ett samarbete eller avtal med. Om du vill hitta andra stipendier kan du titta under ”Övriga stipendier”.

Tidigare års pristagare

2020 Automatic Monitoring of Bins

Stipendiet delades ut till Anton Larsson och Jannick Mikkelsen för deras examensarbete vid Mekatronikingenjörsprogrammet på Akademin för informationsteknologi.

Dagens återvinningsanläggningar tenderar att bli allt större både i förhållande till mängden material som hanteras och de ytor som dessa processer kräver. För att på bästa sätt minimera onödiga transporter på en anläggning, liksom effektivisera bearbetning, krävs allt fler automatiska lösningar. Med ett system som kontinuerligt läser av mängden material som är placerad på olika ställen och som skickar information till maskinförarna effektiviseras den interna logistiken och skapar en mer hållbar resurshantering. Examensarbetet visar att det går att bygga ett sådant system för att planera och optimera varje transportrörelse.

2019 Sopsortering med spiralkoder

Stipendiet delades ut till Filip Göranson och Johannes Hellgren för deras examensarbete vid Akademin för informationsteknologi. Arbetet handlar om optisk sopsortering med spiralkoder. Just sortering och att göra det på rätt sätt, är viktigt i samband med återvinning. Ju renare fraktioner, desto enklare att ta tillvara på materialen för att skapa ny råvara.

uppdaterad

2021-05-06

Kontakt

Dela

Kontakt