Sök

Stipendier

Här hittar du stipendier som riktar sig till Högskolans studenter och som delas ut av stipendiegivare som Högskolan har ett samarbete eller avtal med.

Tidigare års pristagare

2021 Automatisering för att depanelisera smartphones med vakuum

Stipendiet delades ut till Andrey Zhakulin och Nicklas Kriström för deras examensarbete vid Mekatronikingenjörsprogrammet på Akademin för informationsteknologi.

Studenterna konstruerade en verklig prototyp och visade genom den hur en teknik att depanelisera mobiltelefoner kan utformas för att vara kostnadseffektiv och addera värde till återvinningsprocessen. Tekniken innebär att fler telefoner kan demonteras på ett säkert sätt och återvinnas med högre effektivitet.

2020 Automatic Monitoring of Bins

Stipendiet delades ut till Anton Larsson och Jannick Mikkelsen för deras examensarbete vid Mekatronikingenjörsprogrammet på Akademin för informationsteknologi.

Dagens återvinningsanläggningar tenderar att bli allt större både i förhållande till mängden material som hanteras och de ytor som dessa processer kräver. För att på bästa sätt minimera onödiga transporter på en anläggning, liksom effektivisera bearbetning, krävs allt fler automatiska lösningar. Med ett system som kontinuerligt läser av mängden material som är placerad på olika ställen och som skickar information till maskinförarna effektiviseras den interna logistiken och skapar en mer hållbar resurshantering. Examensarbetet visar att det går att bygga ett sådant system för att planera och optimera varje transportrörelse.

2019 Sopsortering med spiralkoder

Stipendiet delades ut till Filip Göranson och Johannes Hellgren för deras examensarbete vid Akademin för informationsteknologi.

Arbetet handlar om optisk sopsortering med spiralkoder. Just sortering och att göra det på rätt sätt, är viktigt i samband med återvinning. Ju renare fraktioner, desto enklare att ta tillvara på materialen för att skapa ny råvara.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt