Helpdesk

Helpdesk är en tjänst för studenter och personal. Där kan du själv anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker inom Högskolan.

I Helpdesk kan du framför allt kontakta IT-supporten, men också Servicecenter och biblioteket eller få hjälp med sådant som till exempel rör Studentladok, lärplattformen, passerkort och lokaler. I Helpdesk kan du även ändra dina lösenord.

För medarbetare på Högskolan

Är du anställd kan du också till exempel skriva ut klasslistor och uppdatera vissa av dina uppgifter i personaldatabasen via Helpdesk.

Självbetjäning
Aktuellt
2019-12-12 13:30
Kort incident orsakade nedtid
Idag låg ett mindre antal system nere i cirka 20 minuter. Nedtiden orsakades av ett automatiskt batteritest i vår Datorhall. IT-avdelningen har vidtagit åtgärder för att samma problem inte ska uppstå igen. Upplever du att något system du använder inte fungerar som vanligt, anmäl det till Helpdesk.

Stäng
2019-11-05 11:21
Tekniska problem i Blackboard - åtgärdat
Vi har tyvärr tekniska problem för tillfället som berör bedömning och resultat. Blackboard jobbar på att lösa det så snabbt som möjligt. Upptäcker du problem rapportera till helpdesk så detaljerat som du kan (gärna med en skärmbild).

Stäng
2019-10-14 11:27
Fixat - Driftstörningar i utskriftssystemet
Inloggningsproblem med kort.

Stäng
2019-08-01
Ny adress till Blackboard
Blackboard nås nu på http://bb.hh.se

Stäng
2019-04-05 19:00
KLART Zimbra (e-posten) stängd
På grund av oförutsedda tekniska problem så är epost-systemet (Zimbra / mail.hh.se) stängt. Systemet beräknas vara i drift igen 2019-04-06, 14:00 (lördag).

Stäng

uppdaterad

2019-09-17

Kontakt

Dela

Kontakt