Sök

Support

Om du behöver IT-support eller vill felanmäla något kan du skicka ett ärende via vår helpdesk. Behöver du hjälp med frågor som rör dina studier kan du kontakta Servicecenter.

Servicecenter

Servicecenter finns i glasgången vid vår huvudentré. Här kan du få personlig hjälp med frågor som rör dina studier. Har du däremot IT-frågor ska du kontakta IT-supporten via helpdesk.

Öppettider i Servicecenter

  • Måndag–fredag: kl. 8.00–16.00

Vill du komma i kontakt med Servicecenter kan du höra av dig via mejl eller telefon.
Mejl: servicecenter@hh.se
Telefon: 035-16 71 00

Hämta tentor i Servicecenter

När du vill få ut en rättad tenta eller hemuppgift kan du hämta den i Servicecenter tidigast tre dagar efter att du har fått in resultatet i Studentladok. Dubbelkolla först så att din tenta finns hos Servicecenter innan du går dit för att hämta den.

Tentor som finns att hämta

Tre personer står i servicecenter och pratar med en kvinna på andra sidan disken. Foto.

Helpdesk

I Helpdesk, Högskolans digitala supporttjänst, kan du anmäla ärenden till Högskolan. Det kan vara allt från en felanmälan om lokalerna på campus till en anmälan om ett tillbud eller en incident.

Det här kan du anmäla

Du kan använda Helpdesk för att anmäla ärenden och nå Högskolans personal. Du kan bland annat anmäla tillbud och incidenter, som exempelvis skador, trakasserier och kränkande särbehandling eller skadegörelse. Du kan också anmäla ett fel i Högskolans lokaler, en åsikt om Högskolans webbplats, be om IT-support eller ställa studieadministrativa frågor gällande tentamen och annat.

Att anmäla ett ärende i Helpdesk

Du kan logga in i Helpdesk med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto och skapa ett ärende där eller mejla ett ärende till helpdesk@hh.se.

När du är inloggad i Helpdesk får du välja vilken kategori av ärende som du vill anmäla.

Logga in i Helpdesk här

Du kan logga in i Helpdesk via inloggningsknappen nedan.

Självbetjäning

IT-support

Du kan få IT-support via Helpdesk, Högskolans digitala supporttjänst för studenter och personal. I Helpdesk kan du själv anmäla IT-ärenden som du behöver hjälp med.

IT-support via Helpdesk

Om du behöver stöd i IT-frågor anmäler du ett ärende i Helpdesk eller skickar ett mejl till helpdesk@hh.se där du beskriver vad du behöver hjälp med.

Du kan logga in i Helpdesk med inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto. I Helpdesk kan du utöver att anmäla IT-ärenden även själv ändra lösenord till konton som du som student har i Högskolans system och programvaror.

Logga in i Helpdesk här

Du kan logga in i Helpdesk via inloggningsknappen nedan.

Självbetjäning

Driftstörningar

När något av Högskolans IT-system eller program tillfälligt inte fungerar som det ska kan du läsa om driftstörningarna nedan, hålla dig uppdaterad kring när problemen förväntas bli lösta samt se när ett ärende är avslutat. Här nedan ser du de senaste driftstörningarna.

Aktuellt
2023-12-05 15:00
eduSign uppdateras 5 december
En planerad större uppgradering görs 15-17

Stäng
2023-11-01 13:05
KLART! Inte möjligt att skapa nya kursplatser i Blackboard
1/11 14:52 Arbetet är nu klart _____________ Under eftermiddagen (onsdag 1 nov) så utför vi arbete med kopplingen mellan våra administrativa system och Blackboard, därför kommer det inte gå att skapa nya kursplatser under pågående arbete. Befintliga kurser i Blackboard berörs inte. Vi planerar att vara klara med arbetet kl17:00

Stäng
2023-09-07 16:59
Nätverksfel i hus S
Driften är nu återställd! Dock så fortsätter översyn och teknisk service vilket kan innebär tillfälliga avbrott.

Stäng
2023-09-01 06:51
edusign - stängd 5/9
Tjänsten edusign kommer att vara stängd pga underhållsarbete hela dagen tisdag den 5 september.

Stäng
2023-04-28 11:00
Problem med inlogg i Box.com [KLART]
Fram till lunch idag har det varit problem med att logga in i Box. Problemet är nu åtgärdat hos leverantören Box.com och Sunet.

Stäng

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

  • IT-support

  • Logga in och anmäl ett ärende i helpdesk eller mejla till:

  • helpdesk@hh.se