Sök

Ett litet steg för studenter men ett stort språng för den cirkulära omställningen

Många innovationer som skapas av studenter på Högskolan i Halmstad ligger i linje med de globala målen som ska uppnås till år 2030. I våras var Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman, från programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, några av dem som briljerade lite extra när de som examensarbete lyckades omvandla ett linjärt kretslopp till att bli cirkulärt. För sin lösning fick studenterna ett stipendium av Stena Recycling.

”Jag tycker att det är viktigt att man tar vara på jordens resurser, och att man alltid strävar efter att skapa produkter som värnar om vår värld.”

Clara Olérs Ekman, student på programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation

Stena Recycling AB belönar årligen ett examensarbete från Högskolan i Halmstad. Stena Recycling, som Högskolan har ett strategiskt samverkansavtal med, vill med stipendiet sätta fokus på idéer som bidrar till cirkulär omställning, till exempel inom design, hälsa, system- och tekniklösningar och affärsmodeller. Stipendiet på 20 000 kronor delas ut vid stipendieceremonin på Utexpo, Högskolans examensmässa för avgångsstudenter i slutet av vårterminen. I år fick studenterna Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman ta emot stipendiet för sitt examensarbete ”Går det att åstadkomma en mer miljövänlig tillverkning av ortoser?”.

Globala målen: mål 12

Mänskligheten konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor, mål 12 i de globala målen Agenda 2030, är en nödvändighet för att minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Cirkulär ekonomi är ett uttryck som hörs allt oftare, men vad innebär det egentligen? Det kan enklast förstås i kontrast till en linjär ekonomi, som kan beskrivas som ett ”slit-och-släng-samhälle”.

– Jag tycker att det är viktigt att man tar vara på jordens resurser, och att man alltid strävar efter att skapa produkter som värnar om vår värld, säger Iris Nyholm, och Clara Olérs Ekman förklarar:

– Det är därför som vårt examensarbete har utgått från en produkt som i dagsläget har ett linjärt kretslopp.

Två kvinnor i uppsatt hår. Den ena bär svarta kläder och glasögon, medan den andra bär gräddvita kläder. Båda håller i diplom, blommor och en stor check.

Clara Olérs Ekman och Iris Nyholm fick ta emot stipendiet vid avgångsstudenternas examensmässa, Utexpo, i juni.

Jakten på material som är snällt mot naturen

Produkten som stipendiaterna har fokuserat på är ett ankelfotsortos, ett fotledsstöd som främst hjälper personer som har besvär orsakat av så kallad droppfot. I dagsläget tillverkas dessa produkter vanligtvis i kolfiberarmerad epoxi, ett material som vid framtagning kräver stor energiåtgång och är problematiskt att återvinna. Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman har därför undersökt om det finns ett hållbart ersättningsmaterial som gör att produkten får en cirkulär livscykel.

– En stor utmaning har varit att hitta ett material som ersätter kolfiber, eftersom det är ett högpresterande material med mycket goda hållbarhetsegenskaper, säger Iris Nyholm.

Genom att följa en materialvalsmetodik har Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman validerat resultaten genom digitala simuleringar i en förenklad cad-modell. Examensarbetet utmynnade i att polyfenylen, en självförstärkt termoplast, är ett bra ersättningsmaterial för kolfiberarmerad epoxi.

– Vid tillverkning av termoplasten krävs mindre energiåtgång och den är möjlig att återvinna genom att smälta ner den igen, förklarar Clara Olérs Ekman och fortsätter:

– Det gör att produkten och eventuellt spillmaterial från tillverkningen kan återvinnas. Plötsligt har vi ett cirkulärt kretslopp!

”Studietiden har varit full med roliga och spännande utmaningar som har lärt mig mycket.”

Iris Nyholm, tidigare student på programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation

Arbete och studier väntar

Examensarbetet har haft stor betydelse för Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman. De vill visa att det är avgörande att ställa om till en cirkulär ekonomi för att kunna minimera utvinningen av material. En sådan omställning är viktig oavsett om det sker i mindre eller större skala.

– Det är väldigt roligt att vårt arbete är uppskattat. Speciellt av Stena Recycling som arbetar hårt för att skapa en mer hållbar värld, säger Iris Nyholm om att få ta emot ett stipendium.

Iris Nyholm kommer ursprungligen från Höganäs. Hon fick redan under sin gymnasietid upp ögonen för cirkulär ekonomi och hållbar design, och sökte därför till Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation. Hon har valt att avsluta utbildningen efter tre år, och tar nu en kandidatexamen. I höst väntar en spännande traineetjänst på NIBE i Markaryd, en global koncern som utvecklar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort.

– Jag tycker att min utbildning har gett mig en bred och bra grund för mitt framtida arbetsliv. Studietiden har varit full med roliga och spännande utmaningar som har lärt mig mycket, säger Iris Nyholm. 

För Borlängefödda Clara Olérs Ekman väntar ytterligare två års studier då hon siktar på civilingenjörsexamen. Hon gick ett teknikvetenskapligt program med fokus på hållbarhet på gymnasiet. Intresset fortsatte att växa, vilket ledde också henne till Högskolan i Halmstad.

– Det jag hittills tar med mig från studietiden och examensarbetet är att hårt arbete lönar sig, säger Clara Olérs Ekman hoppfullt.

Högskolan i Halmstad i samverkan med Stena Recycling AB

Ett av Högskolans fokusområden är Smarta städer och samhällen som är en mångvetenskaplig, lärosätesövergripande forsknings- och utbildningssatsning. Fokusområdets målsättning är att förbereda människor och samhällen för att tackla industriella och samhälleliga utmaningar. Högskolan har samverkansavtal med några särskilt viktiga partner inom forskning och utbildning, där Stena Recycling AB är en.

Stena Recycling är ett återvinningsföretag som skapar lösningar för ett mer cirkulärt samhälle. Företaget samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Materialen förädlas och kan därefter leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi.

Text: Katarina Tran
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt