Sök

Alumnen Klara Drake af Hagelsrum belönades för examensarbete

Den 9 december 2022 var det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning vid Högskolan i Halmstad för väl genomförda examensarbeten. En av mottagarna var Klara Drake af Hagelsrum, som gått masterprogrammet i Hälsa och livsstil. Hon fick motta ett stipendium på 25 000 kronor för sitt arbete om sjukvårdspersonals erfarenheter av levnadsvanearbete hos personer med ledgångsreumatism.

Hej, Klara! Grattis till att ha blivit en av Sparbanksstiftelsen Kronans stipendiater. Hur känns det?

– Tack! Det känns fantastiskt roligt att få ta emot det här fina stipendiet. Det är en stor ära.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag har alltid varit intresserad av hälsa, träning, hur kroppen fungerar och vad vi mår bra av. Därför utbildade jag mig till sjuksköterska 2016. Några år senare gick jag en masterutbildning i Hälsa och livsstil, parallellt med en utbildning till personlig tränare, för att kunna arbeta med hälsa och livsstil både teoretiskt och praktiskt.

Kvinna håller upp stort stipendium och blomsterbukett.

Klara Drake af Hagelsrum var en av mottagarna av Sparbanksstiftelsen Kronans stipendieutdelning.

Undersökte arbetet med levnadsvanor inom vården

Ditt examensarbete heter ”Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av levnadsvanearbete hos personer med tidig reumatoid artrit – en kvalitativ studie”. Hur kom det sig att du började med det här examensarbetet?

– Jag tycker att levnadsvanor är otroligt intressant – att vi själva har makt att påverka vårt mående i så stor utsträckning. När jag fick höra om det här projektet var jag snabb att kontakta Ingrid Larsson, universitetslektor vid Akademin för hälsa och välfärd, för att se om jag kunde få bli delaktig. När jag satte mig in i ämnet blev det bara mer och mer intressant. Jag är verkligen tacksam för att jag fick bli en del av just det här projektet. Det har gett mig så många möjligheter framåt.

Vad var studiens syfte?

– Studiens syfte var att utforska hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av hur de kan arbeta med levnadsvanor hos personer med tidig reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism. Det är en inflammatorisk sjukdom som kan skapa inflammation i lederna, med symtom som ledvärk, stelhet och ökad trötthet.

Hur gick du till väga?

– Studien baserades på 20 intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade på en reumatologisk klinik i Sverige. Datan bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: ”att skapa en välfungerande organisation”, ”att koordinera teamarbetet”, samt ”att ge personcentrerad vård”. De tre kategorierna delades sedan in i nio subkategorier.

Resultat hjälper till att utveckla vårdspersonals arbete

Vilket resultat kom du fram till?

– Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av det här arbetet inkluderade vikten av att skapa en välfungerande organisation med en stöttande ledning, prioritering av levnadsvanearbete samt kompetensutveckling kring levnadsvanearbete. Att koordinera teamarbetet, med interdisciplinära team, professionsspecifik kunskap kring levnadsvanor samt ett strukturerat arbetssätt kring levnadsvanor framkom som betydelsefullt. Hälso- och sjukvårdspersonalen lyfte även vikten av personcentrerad vård med individanpassat levnadsvanearbete, delaktighet samt patientengagemang som viktigt.

Ett välfungerande levnadsvanearbete kan bidra till att minska symtom och risken för följdsjukdomar och därmed rädda liv.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt