Sök

250 000 kronor till framstående examensarbeten

I fredags, den 9 december, var det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning vid Högskolan i Halmstad. Totalt handlade det om 250 000 kronor för framstående examensarbeten. Årets uppsatser visar alla på stor samhällsnytta och praktisk relevans.

”Det är viktigt för utvecklingen i vår region att högre utbildning håller hög klass och att unga blir väl rustade för samhällets utmaningar och förändringar.”

Lars Ekman, vd Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendier till studenter för framstående examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet. Den sammantagna summan är 900 000 kronor, och i år tilldelas 250 000 kronor studenter som i våras tog examen från Högskolan i Halmstad.

I år hade ungefär 300 stipendieansökningar inkommit från de tre lärosätena. Högskolan i Halmstad utmärkte sig starkast med 140 ansökningar. Efter granskning och jurybedömning fick tre av projekten 50 000 kronor var. För övriga fyra projekt var summan 25 000 kronor vardera.

Tio glada personer står i en trappa och håller upp värdecheckar och blommor. Foto

Sparbanksstiftelsen Kronan belönar studenter med 50 000 respektive 25 000 kronor för framstående examensarbeten.

Hanna Westin och Hanna Larsson, Civilekonomprogrammet, fick 50 000 kronor för sitt examensarbete. Deras studie handlar om huruvida kvinnliga entreprenörer väljer finansieringskällor på andra grunder än manliga.

– Vi är nästan i chock. Det är fantastiskt kul att stipendiet går till ett viktigt ämne som ligger oss varmt om hjärtat, säger Hanna Westin och Hanna Larsson.

Två glada kvinnor står i en trappa och håller blombuketter och en värdecheck. Foto

Hanna Westin och Hanna Larsson får stipendium för sitt examensarbete Bakomliggande faktorer till entreprenörkvinnors val av finansieringskällor.

Joel Pålsson och Otto Zell, från programmet Civilingenjör i datateknik, fick också ett stipendium på 50 000 kronor för sitt projekt Fire detection in industrial environments. I projektet undersöker Joel Pålsson och Otto Zell om AI kan användas för att upptäcka och känna igen en brand och minska detektionstiden med hjälp av kameror. De tog fram AI-modeller som lyckades överträffa en branddetektor med 26 sekunder i realistiska scenarier.

Egenutvecklad krypteringsmetod

Cajza Strandridder och Jack Skog, programmet IT-forensik och informationssäkerhet, belönas med 25 000 kronor för sitt projekt JackTheRidder. De har utvecklat en krypteringsmetod som kombinerar ett känt matematiskt problem med en egenutvecklad form av Caesarchiffer. Krypteringsmetoden JackTheRidder har utmanat den traditionella symmetriska krypteringsmetoden AES, och visat sig vara starkare i vissa tester om chitvåfördelning.

– Det är jättekul att få stipendium. Det var lite oväntat, men det är så klart väldigt roligt att det arbete som man har lagt ner så många timmar på belönas, berättar Jack Skog, och Cajza Strandridder instämmer.

En ung man och en ung kvinna står i en trappa och tittar in i kameran och ler. De håller varsin blombuketter. Foto

Jack Skog och Cajza Strandridder får stipendium för sitt uppsatsarbete JackTheRidder.

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier för framstående examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

I år belönas totalt 27 arbeten, framtagna av 45 studenter vid de tre lärosätena. Sammantaget delas 900 000 kronor ut, varav 250 000 till studenter vid Högskolan i Halmstad, som har visat prov på ”hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor” enligt stiftelsens kriterier.

Stipendium på 50 000 kronor fick också:

  • Moa Kauppila och Emil Blom, Utvecklingsingenjörsprogrammet, för ReRESP: Rehabiliteringsredskap för nedsatt lungkapacitet.

Stipendium på 25 000 kronor vardera fick också:

  • Klara Drake af Hagelsrum, Masterprogram i hälsa och livsstil, för Healthcare professionals’ experiences of lifestyle management in patients with early rheumatoid arthritis.
  • Philip Wennerbäck, Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, för Skandal! En studie om alternativa högermediers gestaltning av politik.
  • Josephine Bengtsson och Julia Lind, Civilekonomprogrammet, för Entreprenörens resa fram till pitch. En kvalitativ studie om att attrahera investerare.

”En fantastiskt bra dag på jobbet”

– Genom att dela ut stipendier för väl genomförda examensarbeten vill vi belöna en riktigt god prestation och uppmuntra stipendiaterna till fortsatta framgångar inom fortsatta studier eller i arbetslivet. Det är viktigt för utvecklingen i vår region att den högre utbildningen håller hög klass och att unga människor blir väl rustade för samhällets utmaningar och förändringar. Ni gör skillnad, och det ska ni ta med er! sade Sparbanksstiftelsen Kronans vd Lars Ekman till stipendiaterna, och fick medhåll av Henrik Nilsson, chef på Swedbank:

– Vissa dagar är bra på jobbet, detta är en fantastiskt bra dag på jobbet! Det är kul att jobba på bank, men att stå här i dag och få se dessa fantastiska examensarbeten bli belönade är oerhört kul.

Högskolans tillförordnade prorektor Anders Nelson hyllade också stipendiaterna:

– Tänker vi tillbaka 50, 100, 200 år var utbildning ett sätt för den yngre generationen att mer eller mindre kopiera de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som den äldre generationen hade. De äldre som kunde, berättade för de yngre som inte kunde. Så ser inte samhället ut i dag. Vi vet inte vilka utmaningar vi står inför och vi kan inte utgå från denna gamla grundmodell. Vi måste jobba mer med samarbeten och förstå utmaningar, vi måste vara kreativa, och kombinera olika insikter från olika personer, från olika fält för att lösa problem. Det är det som är syftet med de examensarbeten som vi hedrar här i dag, det handlar att utgå från vad vi vet i dag, men också förstå vilka problem som finns och leta efter lösningar.

Text: Albin Edin
Bild: Katarina Tran

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt