Sök

Covid inspirerade till ny rehabiliteringsmetod för lungsjuka

Det var när en nära anhörig till Moa Kauppila, tidigare student vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, blev väldigt sjuk i covid-19 och sedan skulle återuppbygga sin lungkapacitet som idén till ett rehabiliteringsredskap började att gro.

”I dag är rehabiliteringsmetoderna begränsade för patienter som har låg syreupptagningsförmåga som konsekvens av lungsjukdomar. Det finns ett stort behov av mer utarbetade och utvecklade produkter.”

Moa Kauppila, tidigare student vid Utvecklingsingenjörsprogrammet

Två studenter ler mot kameran och håller i sina diplom och statyetter.

Moa Kauppila och studiekamraten Emil Blom har tagit fram en produkt som de kallar ReRESP och som i våras blev utsett till bästa examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet. De båda studenterna belönades med ett stipendium på 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond.

Brist på rehabiliteringsmetoder

ReRESP är ett nytt och vetenskapligt stöttat rehabiliteringsredskap, som genom en kombination av beprövade och välanvända behandlingsmetoder samt en integrerad mjukvara, hjälper lungsjuka patienter att återuppbygga sin lungkapacitet, lungmuskulatur och andningsrytm.

– Vi har tagit fram ReRESP med hjälp av forskare inom lungmedicin. Funktionella detaljer kan vi däremot inte gå in på eftersom vi vill behålla möjligheter till immaterialrättsliga skydd i framtiden, förklarar Emil Blom.

Utvecklingsingenjörsstudenterna såg utvecklingspotential i det existerade rehabiliteringsredskapet PEP-flöjt, som Moa Kauppilas pappa behövde använda för sin återhämtning efter att han hade varit svårt sjuk i covid-19. PEP-flöjten är ett redskap som möjliggör andning genom motstånd, något som i sin tur öppnar luftvägar och därmed ökar användarens lungkapacitet och syresättning. Det är ett vanligt förekommande redskap bland patienter med nedsatt lungkapacitet orsakade av till exempel KOL eller astma. Det finns dock ett flertal aspekter med metoden som inte bara Moa Kauppilas pappa, utan flera lungsjuka patienter, upplevde som sämre. Många genomgick samma problematik, vilket sporrade studentduon till att utveckla en produkt som skulle få bukt med bristerna.

– I dag är rehabiliteringsmetoderna begränsade för patienter som har låg syreupptagningsförmåga som konsekvens av lungsjukdomar. Det finns ett stort behov av mer utarbetade och utvecklade produkter, säger Moa Kauppila.

Reservplaner är A och O

I början av projektet pratade utvecklingsingenjörsstudenterna med användarna – de lungsjuka patienterna – för att på bästa sätt kunna utmejsla vilka funktioner som prototypen skulle omfatta. När Moa Kauppila och Emil Blom fick en samlad bild på samtliga funktioner, testades varje funktion var för sig för att sedan sättas ihop till en helhet. De kämpade att hitta personer med spetskompetens inom respektive funktion. Deras hemvist för stora delar av själva framtagningen av prototypen i Högskolans laboratorium, Fab Lab, där det finns digitalt styrda maskiner för just prototyptillverkning. Inte minst har Fab Labs personal varit ett stort stöd, genom att dela med sig av både teknisk kompetens och värdefulla tips och råd och agera bollplank vid behov.

Produktutvecklingen var långt ifrån problemfri. Moa Kauppila och Emil Blom stötte på hinder som exempelvis delar med fel mått, beställningar som inte blev klara i tid eller alls, och maskiner som inte fungerade. De själva var dock ute i god tid redan från början och hade reservplaner för allt de gjort. Införskaffade reservdelar till nästan alla komponenter räddade dem ett flertal gånger.

– Vår fysiska och fungerade prototyp gick sönder dagen före Högskolans examensmässa Utexpo, men tack vare vår framförhållning och planering hade vi reservdelar på plats för att lösa det, berättar Moa Kauppila.

Montrar, studenter och besökare fyller tre våningar i ett ljust hus S.

Utexpo ägde rum i hus S den 1–2 juni och hade många besökare.

Olikheterna blev deras framgång – tre gånger om

När duon tilldelades Lektor Sten Fåhré Minnesfonds mest prestigefyllda stipendium på examensdagen blev de båda euforiska och fann det svårt att dölja sina känslor. Belöningen var inte den enda, skulle det visa sig. Det fullkomligen regnade stipendier över ReRESP och Moa Kauppila och Emil Blom. De kammade nämligen hem ytterligare tre stipendier: bästa projektkoncept på Utvecklingsingenjörsprogrammet, Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendium och Getinge Sterilizations andra pris.

– Det känns helt fantastiskt! Vi har lagt ner väldigt mycket tid på vårt arbete, dagar som nätter. Stipendierna har verkligen sporrat vår motivation att fortsätta vidareutveckla prototypen. Vi är så otroligt tacksamma och stolta över dessa stipendier, säger Emil Blom.

En nyckel till framgången säger de själva är att de omfamnade varandras olikheter i kompetens och intresse i ett tidigt skede. De har helt enkelt kompletterat varandra väl under arbetets gång.
– Emil är väldigt skicklig på själva skapandet, såväl digitala visualisering som fysisk produktutveckling, säger Moa Kauppila. Emil Blom fortsätter:

– Och Moa är mer intresserad av projektledning och logistiken bakom projektet.

Två lyckliga studenter kastar sig i varandras armar.

Moa Kauppila och Emil Blom tog emot stipendiet från Lektor Sten Fåhrés Minnesfond på Utvecklingsingenjörernas avslutningsceremoni den 3 juni.

Tar med sig oersättliga minnen från Högskolan

Vad som händer nu i höst med stipendiemagneten återstår att se. Emil Blom arbetar som drifttekniker på Borealis, ett företag som erbjuder lösningar för plastmaterial, baskemikalier och konstgödsel. För Moa Kauppila väntar en tjänst som junior projektingenjör på Getinge AB, ett medicintekniskt företag som även är en strategisk samarbetspartner till Högskolan. Båda har beslutat att lägga cirka fem timmar i veckan på ReRESP inom företagsinkubatorn High Five, med fokus på kartläggning av marknad och produkt, samtidigt som de i dagsläget väntar på svar om potentiella finansieringsbidrag.

De nyexaminerade och arbetslystna studenterna blickar tillbaka på Högskolan med stor glädje och stolthet.

– Utvecklingsingenjörsprogrammet är en väldigt bred utbildning, men det har också gett oss möjligheter att välja inriktning. De kunskaper och insikter som vi har fått under årens lopp har gett oss alla förutsättningar att tillsammans kunna driva vårt examensarbete på bästa möjliga sätt, och också förbereda oss för de utmaningar som väntar i det framtida arbetslivet, säger Moa Kauppila.

– Utöver studierna har studentlivet betytt väldigt mycket för oss i form av vänner, kontakter och erfarenheter. Det är fantastiska minnen som vi självklart bär med oss för resten av livet, avslutar Emil Blom.

Text: Katarina Tran
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt