Sök Stäng

Stipendieutdelning 2022

Stipendier och priser delas ut även i år, som traditionen bjuder, på Utexpomässan eller vid särskilda stipendieutdelningar.

“Det är nödvändigt att uppfinna.”

Jan Rademaekers, alumn från Utvecklingsingenjörsprogrammet

Varje år brukar det i samband med examenstider fullkomligen regna pengar och priser över Högskolans studenter. Det är allt från stipendier från Lektor Sten Fåhrés minnesfond, där den största prissumman är på 100 000 kronor, utmärkelser för bästa projekt eller examensarbete på så gott som alla ingenjörsprogram och naturvetenskapliga program, till stipendiet ”Till Georgis minne” som delas ut till särskilt framstående matematikstudenter.

Bästa presentation

Utexporådet delar ut pris för bästa presentation, varav monter, postrar och muntlig presentation av examensarbetet bedöms.

Årets bästa presentation går till:

Lisa Strandberg och Hanna Kjell från programmet Miljö, innovation och hållbarhet, för projektet “Studie om svenska högskolor och universitet: En kartläggning av organisationsstrukturer och utvecklingsmöjligheter för en hållbar utveckling”.

Två studenter ler och visar upp sina diplom, presenter, statyetter och blommor framför sin monter.

Lisa Strandberg och Hanna Kjell från programmet Miljö, innovation och hållbarhet belönades med ett varsitt glasäpple.

Statyett i form av en glödlampa på plakett mot diffus bakgrund. Foto

Förutom ära, diplom och stipendium får pristagarna på Utexpo denna statyett, framtagen av Fab Lab på Högskolan.

Två glada personer med finkläder och studentmössor. De håller i diplom och Utexpostatyett.

Moa Kauppila och Emil Blom belönades med 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond år 2022.

Två studenter ler och visar upp sin prototyp tillsammans med statyetter de belönats med.

Johan Olsson och Malin Svensson, båda från Utvecklingsingenjörsprogrammet, belönades med 30 000 kronor.

Två studenter ler och håller i blommor och diplom.

Felicia Oredsson och Sofia Strand, båda från programmet Digital design och innovation.

Två personer som håller upp diplom och blommor.

Johan Olsson, Utvecklingsingenjörsprogrammet, och Daniel Paulsson, Grundlärarutbildning (åk F–3).

Vårdförbundet Hallands stipendium

Mottagarna av Vårdförbundet Hallands stipendium för bästa kandidatuppsats är Johanna Johansen Blomdahl och Hanna Sjöholm för projektet ”Covid-19-pandemins arbetsrelaterade påverkan på sjuksköterskors psykiska hälsa”.

Motivering

Årets stipendiater har i sitt arbete belyst det komplexa arbete som sjuksköterskan förväntas hantera, att arbeta med covid utan att det finns kunskap eller erfarenhet att luta sig mot. Att vara beredd på nya riktlinjer som kommer frekvent utan varsel. Att förväntas arbeta långa arbetspass med försämrade återhämtningsperioder. Att det varit svårt att få rast och kunna äta i lugn och ro. Att utsättas för såväl inre som yttre stress på grund av bristande kunskapsläge. Att hantera egna som anhörigas rädslor.

Getinge Sterilization stipendium

Stipendierna delas ut av Getinge Sterilization med syfte att stimulera studenter till att göra berömvärda examensarbeten inom hälsoinnovation, med hög kvalitet och relevans.

Första pris: 50 000 kronor
Projekt: Visual Transformers for 3D Medical Images Classification: Use-Case Neurodegenerative Disorders
Student: Pooriya Khorramyar

Andra pris: 25 000 kronor

Projekt: The ethical aspects of implementing AI based technology to predict unexpected mortality: A qualitative interview study with healthcare professionals
Student: Kalista Vincent

Andra pris: 25 000 kronor

Projekt: ReResp: Rehabiliteringsredskap för nedsatt lungkapacitet
Studenter: Emil Blom och Moa Kauppila

Tre studenter ler och håller i sina diplom.

Kalista Vincent (Masterprogrammet i hälsa och livsstil), Emil Blom och Moa Kauppila (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet).

Pooriya Khorramyar från Masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt