Sök

Tillgänglighet

På Högskolan i Halmstad strävar vi efter att göra vår webbplats tillgänglig för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Riktlinjer – WCAG 2.1

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web Consortium). EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna. De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). Arbetet med att göra webbplatsen så bra som möjligt ur tillgänglighetssynpunkt är en kontinuerlig process.

Vägledning för webbutveckling Länk till annan webbplats.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsutlåtande för hh.se

Högskolan i Halmstad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här utlåtande beskriver hur hh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Problem vid användning utan synförmåga / med nedsatt syn:

 • Automatgenererade pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar med att tillgänglighetsanpassa Högskolans dokumentmallar samt utbilda handläggare i hur dokument ska tillgänglighetsanpassas för att kunna ersätta så många dokument som möjligt.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar syntolkning, till exempel filmerna på startsidan och drönarfilm från campus. Vi försöker i största möjliga mån att producera filmer som inte kräver syntolkning, men vissa undantag finns.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Färgkontrasten i vissa element på webbplatsen kan vara för låg. Detta ska åtgärdas snarast.

Problem vid användning utan hörsel / nedsatt hörsel:

 • Vissa filmer saknar undertext. Vi undertextar alla nyproducerade filmer så långt det är möjligt utifrån de resurser som finns och jobbar systematiskt med att undertexta även äldre filmer.
 • Vissa poddar kan sakna textversion.

Problem vid användning med känslighet för flimmer:

 • Rörlig bild på startsidan. Filmen kan pausas genom att användaren klickar på den.

Oskäligt betungande anpassning

Högskolan i Halmstad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Automatgenererade pdf-filer (kursplaner och utbildningsplaner) från utbildningsdatabasen Kursinfo. Att utveckla en funktion som skapar tillgängliga pdf-filer skulle kräva omfattande resurser från Högskolan i Halmstad. En ny version av Kursinfo är också under utveckling. Den som är i behov av anpassade kurs- eller utbildningsplaner kan kontakta servicecenter@hh.se för att få hjälp.
 • Tillgänglighetsanpassade dokument för avgränsad målgrupp. Vissa dokument riktar sig enbart till en specifik målgrupp (till exempel blanketter eller riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) och att anpassa dessa dokument skulle vara mycket resurskrävande utan att ha betydelse för målgruppen. Den som är i behov av anpassade versioner av sådana dokument kan kontakta Högskolan i Halmstad för att få hjälp.
 • Personalsidor

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Videospelare från Youtube.

Hur vi har testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av hh.se. Senaste bedömningen gjordes i februari 2019.

Webbplatsen publicerades den 26 februari 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 mars 2023.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt