Sök

Samverkan för lärande och utveckling (SamLär)

Samverkan för lärande och utveckling (SamLär) verkar för kunskapshöjande samverkan mellan skolhuvudmän och Högskolan i Halmstad, där deltagande parter berikar varandras verksamheter. Fokus är skolutveckling där alla skolformer ingår och har utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nätverket Samverkan för lärande och skolutveckling behandlar frågor som är aktuella för skolhuvudmän och Högskolan i Halmstad. Huvudsakligt fokus för samverkan är skolutveckling på vetenskaplig grund, praktikutvecklande forskning, kompetensutveckling och lärarförsörjning samt lärarutbildningens utformning och genomförande. Ett av målen är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för skolor, lärare, skolpersonal och skolledare.

I ”Samverkan för lärande och skolutveckling” ges möjlighet att samlas i olika grupperingar och arbeta med angelägna frågor, till exempel skolformsvis. Nätverket kan besluta att inrätta tillfälliga arbetsgrupper med uppgift att föra fördjupande dialoger och samverkan som sedan återrapporteras till nätverket.

Parterna ansvarar för att aktivt bidra till innehåll och att göra sig tillgängliga för samverkan med högskolan, andra skolhuvudmän och externa samverkansparter.

SamLär hette tidigare Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Mer om skolutveckling och forskning

Lyssna till poddar och läs artiklar om aktuell forskning och skolutveckling inom förskola och skola på Högskolan i Halmstad.

Poddar

Avsnitten är inspelade inom ramen för SamLär, medverkar gör Högskolans egna forskare och lärare samt inbjudna gäster.

Poddar om skolutveckling och forskning

ULF – utbildning, lärande, forskning

ULF handlar om att genomföra forskningsprojekt i samverkan med förskolan och skolan. Forskare och förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska tillsammans bedriva forskningsprojekt som är relevanta för båda parter.

ULF – utbildning, lärande, forskning

Forskningsartiklar hos Skolverket

Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala observationsunderlag bidrar till lärares professionsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan rektorer leda det komplexa arbetet med skolans digitalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan robotar hjälpa elever som inte kan delta i det fysiska klassrumet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad som sägs och hur det sägs påverkar lärandet i kollegiala samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populärvetenskapliga artiklar och filmer om forskning

Samspel – forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskningsprogrammet LeaDS

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Nyhetsbrev – prenumerera på SamLär-nyheter!

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

  • Charlotte Berglund

  • Samverkanskoordinator vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle