Sök

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Digitaliseringen förändrar vår vardag och samhället som helhet. Digitala verktyg påverkar hur medborgare i alla åldrar arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter. Detta ställer nya krav på hur undervisning och lärande ska organiseras.

 

Forskningsprogrammet tar upp frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, samt människors och organisationers kompetens att hantera digitala miljöer. Olika metoder används för att beskriva, analysera och förstå hur digitaliseringen påverkar lärande på individ, grupp och organisationsnivå. Det handlar bland annat om hur digital teknik och medier förändrar processer för lärande och kunskapsutveckling i samhället, och vilka konsekvenser denna utveckling har för lärande.

En utgångspunkt i forskningsprogrammet är kritisk, etisk och hållbar utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknik och hur det kan tillföra värde för lärande. LeaDS har tre centrala teman: digitalisering och lärande i skola och förskola; digitalisering och lärande inom högre utbildningsamt digitalisering och livslångt lärande. Programmet knyter också an till fokusområdet Smarta städer och samhällen och dess styrkeområde Den smarta invånaren i små och medelstora städer.

Tre barn i blå tröjor. Barnen har VR-headset på sig.

Forskningsfrågor

I programmet tas följande brett formulerade frågor upp:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i skolor, inom högre utbildning och på arbetsplatser (industri och offentlig sektor)?
  • Hur kan digital teknik utvecklas och användas i utbildningsmiljöer och i andra sammanhang för att stödja lärande, kommunikation och kompetensutveckling?
  • Vilka processer och färdigheter krävs för att klara en digitaliserad skola, arbetsliv och samhälle och hur kan dessa färdigheter beskrivas, analyseras och förstås?
  • Vilka nya inlärningsmöjligheter erbjuds genom utveckling och användning av moderna digitala former av interaktion och automatiserade system baserade på artificiell intelligens och maskininlärning?

Koppling till fokusområde

Forskningsprogrammet tar itu med det digitaliserade samhällets utmaningar och anpassar sig till Europeiska kommissionens ambition om digitala medborgare och digitala samhällen. Programmet är kopplat till fokusområdet Smart Cities and Communities (SCC) och styrkeområdet Smart Citizens and Communities, för att stödja samhället i att tillhandahålla kunskap och lösningar för att skapa och upprätthålla smarta, hållbara städer. Bland de sex dimensioner som identifierats i fokusområdet för att utforma de olika aspekterna av att ta itu med smarta städer inom SCC, kombinerar detta forskningsprogram särskilt tre; "Miljö, människor och boende".

Inom programmet, i linje med styrkan i fokusområdet SCC, tar vi upp forskningsfrågor om samhällsutmaningar med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt när vi fokuserar på dimensioner av ”den smarta staden och dess invånare”.

Tre cirklar med texten "Environment", "People", "Living"
En illustration av de tre områdena.

Tidigare nyheter

Nina Bergdahl medlem i redaktionen för tidskriften Review of Education (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöfartstidningen: Säkerhetsträning i fokus på seminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel hos Skolverket: Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tankesmedjan Ideas: AI:s framfart: fusk, dystopier och mänsklig kunskap

Artikel hos Skolverket: Reflektionsverktyget T-Core kan ge stöd inför användning av digital teknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel hos Skolverket: Digitala observationsunderlag bidrar till lärares professionsutveckling Länk till annan webbplats.

Högskolan värd för internationell konferens i digitalt lärande

Debatt i SvD: "Förskolan behöver en digitaliserings­strategi” Länk till annan webbplats.

Artikel hos Skolverket: Vad som sägs och hur det sägs påverkar lärandet i kollegiala samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel hos Skolverket: Kan robotar hjälpa elever som inte kan delta i det fysiska klassrummet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linus Andersson på EU-kommissionens onlineportal för vuxenutbildningen EPALE: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Indeed, digitalisation does make publishers of us all Länk till annan webbplats.

Professorsporträtt: Forskning som sätter skolans digitalisering i ljuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjligheter och utmaningar med virtuella case för lärande och examination

Vägledning för digital automation och god arbetsmiljö

Linus Andersson gästredaktör för temanummer om unga personers digitala liv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LeaDS del av nordiskt nätverksprojekt om Computational Play

Forskare från LeaDS på konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (iCERi)

Forskare från LeaDS på konferensen EAI DLI 2022 – 7th EAI International Conference on Design, Learning & Innovation

Pressmeddelande: Gästprofessor i LeaDS får hedersvärt pris från läromedelsförfattarna Länk till annan webbplats.

Nu är forskningsprogrammet LeaDs igång!

Se när drönaren skickas ut på vattnet – ska ta reda på hur Nissan mår Länk till annan webbplats.

Artikel av Pernilla Nilsson: From PCK to TPACK - Supporting student teachers’ reflections and use of digital technologies in science teaching Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel: Forskningsprogrammet LeaDS beviljat nära 1,2 miljoner i nätverksbidrag för nordiskt samarbete

Deltagande forskare

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Doktorander

Akademin för informationsteknologi

Doktorander

Akademin för hälsa och välfärd

Doktorander

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt