Sök

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Digitaliseringen förändrar vår vardag och samhället som helhet. Digitala artefakter och resurser påverkar hur medborgare i alla åldrar arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter. Detta ställer nya krav på hur undervisning och lärande ska organiseras, inte begränsat till någon specifik sektor.

Forskningsprogrammet tar upp frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, samt människors och organisationers kompetens att hantera digitala miljöer.

Forskningsprogrammet tar upp frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, samt människors och organisationers kompetens att hantera digitala miljöer. Programmet arbetar också med olika metoder för att beskriva, analysera och förstå dessa kompetenser i termer av lärande. Forskningen fokuserar på frågor relaterade till relationen mellan nya lärmiljöer och media. Det handlar bland annat om hur digital teknik och medier förändrar processer för lärande och kunskapsutveckling i samhället, och vilka konsekvenser denna utveckling har för lärande på individuell och kollektiv nivå.

En utgångspunkt i forskningsprogrammet är kritisk, etisk och hållbar utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknik där det tillför värde för lärande.

Tre barn i blå tröjor. Barnen har VR-headset på sig.

Forskningsfrågor

I programmet tas följande brett formulerade frågor upp:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i skolor, inom högre utbildning och på arbetsplatser (industri och offentlig sektor)?
  • Hur kan digital teknik utvecklas och användas i utbildningsmiljöer och i andra sammanhang för att stödja lärande, kommunikation och kompetensutveckling?
  • Vilka processer och färdigheter krävs för att klara en digitaliserad skola, arbetsliv och samhälle och hur kan dessa färdigheter beskrivas, analyseras och förstås?
  • Vilka nya inlärningsmöjligheter erbjuds genom utveckling och användning av moderna digitala former av interaktion och automatiserade system baserade på artificiell intelligens och maskininlärning?

Koppling till fokusområde

Forskningsprogrammet tar itu med det digitaliserade samhällets utmaningar och anpassar sig till Europeiska kommissionens ambition om digitala medborgare och digitala samhällen. Programmet är kopplat till fokusområdet Smart Cities and Communities (SCC) och styrkeområdet Smart Citizens and Communities, för att stödja samhället i att tillhandahålla kunskap och lösningar för att skapa och upprätthålla smarta, hållbara städer. Bland de sex dimensioner som identifierats i fokusområdet för att utforma de olika aspekterna av att ta itu med smarta städer inom SCC, kombinerar detta forskningsprogram särskilt tre; "Miljö, människor och boende".

Inom programmet, i linje med styrkan i fokusområdet SCC, tar vi upp forskningsfrågor om samhällsutmaningar med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt när vi fokuserar på dimensioner av ”den smarta staden och dess invånare”.

Tre cirklar med texten "Environment", "People", "Living"
En illustration av de tre områdena.
Porträtt av en kvinna.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt