Sök

Vägledning för digital automation och god arbetsmiljö

Projektet syftar till att bidra med kunskap som ger konkret vägledning för hur digital automation kan realiseras och befrämja tjänstemäns arbetsmiljö.

Digital automation förutspås ha stor inverkan på arbetsmiljön inom den privata tjänstemannasektorn. Tjänstemäns arbete kan förändras på sätt vi aldrig tidigare sett. Digital automation kan innebära att arbetsuppgifter tas över, men också att tjänstemän utför arbete i nära och komplext samspel med digitala kollegor.

Projektet syftar till att bidra med kunskap som ger konkret vägledning för hur digital automation kan realiseras och befrämja tjänstemäns arbetsmiljö. Ambitionen är att bidra till kunskapsutvecklingen kring digital arbetsmiljö med ett flervetenskapligt perspektiv på digital automation och arbetsmiljö.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-02-01–2026-02-01

Projektledare

Andra deltagande forskare

  • Michel Thomsen, lektor

Finansiärer

  • Afa Försäkring

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt