Sök

Teknikområde Digital tjänsteinnovation

Vid Högskolan i Halmstad är ämnesområdet informatik profilerat mot digital tjänsteinnovation. Det innebär ett fokus på hur värde skapas för användare, organisationer och samhällen genom att kombinera och integrera resurser i digitala tjänster.

Vi använder ofta kvalitativa forskningsmetoder som kvalitativa intervjuer, fokusgrupp och workshopmetoder, deltagarobservation och designetnografi.

En grafisk bild över en blå skärm med bilder av små människor som faller ut. Foto/illustration.

Digital tjänsteinnovation är ett område som bygger på forskning inom informatik, tjänstevetenskap och innovationsvetenskap.

Forskningens användningsområden

Empirisk informatikforskning vid Högskolan i Halmstad fokuserar på digital tjänsteinnovation inom olika tillämpningsområden för företag, offentlig sektor och privatpersoner. Hälso- och sjukvårdsstudier syftar till att utveckla en förståelse för digitalisering av sjukhus och hälso- och sjukvård för att hjälpa vårdpersonalen i sitt arbete. Detta görs genom att studera användningen och innebörden av hälsoteknik och utveckla innovativa lösningar på hälsorelaterade utmaningar för individer, grupper, organisationer, företag och samhälle som helhet.

I transportsektorn studerar vi till exempel hur inbyggda sensorer i bussar och intelligenta system skapar nya möjligheter till digital tjänsteinnovation. En växande forskningsgrupp fokuserar på användarnas användning av autonoma fordon och hur digitala tjänster avgör framtida transportlösningar.

Applikationer inom media har länge varit huvudfokus för informatik vid Högskolan i Halmstad. I samarbete med svensk och internationell mediebransch har forskningen fokuserat på att utforska nya IT-koncept och tjänster som möjliggör nya former av värdeskapande.

Inom offentlig sektor fokuserar forskningen på hur digitalisering i form av samhällstjänster förändrar förhållandet mellan medborgare och regering, och vad innovation betyder för de tjänster som köpts av offentliga myndigheter.

Blogg

Teknikområde Digital Tjänsteinnovation driver en blogg där vi berättar om vår verksamhet. Bloggen är på engelska.

Digital Service Innovation blog Länk till annan webbplats.

Utbildning

Forskningen inom teknikområde Digital tjänsteinnovation kanaliseras till följande utbildningar inom informatik på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt