Sök

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Forskarskolan FontD syftar särskilt till att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen.

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 10 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har cirka 100 forskarstuderande examinerats.

På lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad finns nationellt och internationellt erkänd forskning inom naturvetenskapernas didaktik som behandlar frågeställningar om hur, varför, för vem och med vilket innehåll som undervisning i naturvetenskap bedrivs. Under flera år har forskare i forskningsmiljön utvecklat forskningsprojekt i nära samverkan med skolor i regionen. Exempel på forskning som bedrivs inom ramen för naturvetenskapernas didaktik rör användandet av digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningspraktiken, lärares kollegiala lärande i naturvetenskap, coteaching i kemiundervisning, samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet, hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) på lärarutbildningen samt frågor kring urval av ett naturvetenskapligt undervisningsinnehåll kan transformeras för att bli möjligt för elever att lära.

En doktorand vid Högskolan i Halmstad

Inom lärarutbildningen finns övergripande forskningsteman som möjliggör olika ämnesdidaktiska frågeställningar för ett doktorandprojekt:

  • Lärarstudenters ämnesdidaktiska kunskapsutveckling (PCK) i naturvetenskap
  • Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom undervisning och lärande i naturvetenskap
  • Studier av hur ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll omvandlas och kommuniceras med hjälp av didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen

Doktoranden är antagen till forskarutbildning vid Linköpings universitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt