Sök Stäng

Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademin för lärande, humaniora och samhälle utvecklar hållbara modeller för samverkan med omgivande samhälle, bland annat genom framträdande inslag av praktiknära forskning inom de tre forskningsområdena digitalisering, lärande och social förändring. Områdena kopplas också till de globala målen i Agenda 2030 som har fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Forskningsfokus vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskningsprojekt

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskare vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Doktorandmiljö

En kvinna och en man ser glada ut, tittar in i en skärm på stativ som vi inte ser skärmen på.

Publikationer

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

DLC, Digitalt laborativt centrum

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Samtalsarenan Ideas

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskningsnyheter

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt