Sök

Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Forskningen vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) berör frågor som ramas in av digitalisering, lärande och social förändring. Lärande i det digitala samhället, ansvar och demokrati, europeisk gränspolitik, berättande, namn och identitet är exempel på teman som enskilda forskare och forskargrupper behandlar. Forskningen ställer kritiska frågor, utmanar invanda tankesätt, är nyfikenhetsdriven och har en potential att bidra till innovativa lösningar på samhällets utmaningar.

Akademins forskare ingår i följande forskningsprogram

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

Forskningsfokus vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskningsprojekt

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskare vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Doktorandmiljö

En kvinna och en man ser glada ut, tittar in i en skärm på stativ som vi inte ser skärmen på.

Publikationer

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

HUMINFRA

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

DLC, Digitalt laborativt centrum

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Tankesmedjan Ideas

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskningsnyheter

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt