Sök

Samtalsarenan Ideas

Var ses vi?

Var ses vi? Ideas är en tvärvetenskaplig samtalsarena för dialog om samhällets samtids- och framtidsfrågor. Vi bjuder på ”pop-up science” – vi tar med oss populärvetenskapligt presenterad forskning dit där det passar dig, som på Halmstad teater och Hallands konstmuseum. Självklart välkomnar vi dig även till oss på Högskolan i Halmstads lokaler för seminarium om AI samt föredrag och panelsamtal.

Pop-up science

En tallrik med fyra smörgåsar

Ett smörrebröd, en dryck och två forskare

Under året finns Ideas återigen på Halmstads teater på temat ”Ett smörrebröd, en dryck och en forskare”. I den här serien forskningsafterwork berättar två forskare om sin forskning och vilken nytta den kan göra i samhället.

Ett smörrebröd, en dryck och två forskare

En kaffe, en fralla och AI för alla!

I den här seminarieserien vidgas diskussionen kring AI och lärande. Hur förändrar AI villkoren för lärande och utbildning i dag och på längre sikt? Vad innebär det för skolan och utbildningssektorn? Vilka kompetenser blir viktiga på arbetsmarknaden? Frågorna diskuteras av forskare, mot bakgrund av pågående utveckling inom teknik, juridik och ekonomi kopplad till AI-tjänster. AI-frukostarna är ett samarbete mellan Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad.

En kaffe, en fralla och AI för alla!

Hallands konstmuseum

Tillsammans med Hallands konstmuseum arrangerar samtalsarenan Ideas tillfällen då forskning och andra aspekter av samhället, politiken och konsten kan mötas.

Olle Bærtling: entreprenören och teknikoptimisten

Här ses vi! Ideas kalender

Ideas evenemang under året kan du se här under fliken för respektive månad.

  • Juni

Just nu finns det inga evenemang att visa

Podd och forskning

Hörlurar och mikrofoner över ett bord där det står ett mixerbord. Ett par händer rör vid mixerbordets reglage. Foto.

Ideas podd

Samtal, kunskapsspridning, reflektioner – poddformatet passar för mycket. Här kan du läsa om aktuella poddsändningar.

Ideas podd

Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademin utvecklar hållbara modeller för samverkan med omgivande samhälle, bland annat genom framträdande inslag av praktiknära forskning inom de tre forskningsområdena digitalisering, lärande och social förändring. Områdena kopplas också till de globala målen i Agenda 2030 som har fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Panelsamtal, föredrag och om Ideas

Ideas panelsamtal

Här experter, sakkunniga och forskare in till samtal om aktuella frågor eller frågor som behöver aktualiseras. I panelsamtalen ges tid för reflektion och dialog om saker som inte har några enkla svar men som det finns ett behov av att resonera och samtala om över områdes-, kunskaps- och intressegränser.

Ideas panelsamtal

Ideas föredrag

Föredrag och presentationer med forskare, experter och andra aktuella personer. Kunskap, reflektion och analys – på plats och digitalt.

Ideas föredrag

Om Ideas

Ideas är en tvärvetenskaplig mötesplats för dialog om samhällets samtids- och framtidsfrågor. Formaten varierar, allt från korta föreläsningar, längre föredrag till panelsamtal och podd. Tankesmedjan Ideas har sin hemvist på Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Om Ideas