Sök

EDUCERE NORDIC NETWORK

Nätverket EDUCERE strävar efter att etablera ett levande, inkluderande och kritiskt reflekterande nordiskt forskningsnav, med syfte att nå en djupare förståelse för digitalisering inom högre utbildning och särskilt undersöka effekterna av den abrupta övergången till onlineundervisning som skedde i samband med Covid-19-pandemin.

Särskilt fokus ägnas åt nordiskt utbyte av resultat och data i relation till studenters och personals upplevda påverkan över discipliner och utbildningsformer. Nätverket kommer att fokusera på att dela och utveckla kunskap om framväxande undervisning och lärande före, under och efter pandemin från fyra deltagande universitet i Danmark, Finland och Sverige för att identifiera disciplinspecifika uppfattningar och praxis.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-01-01–2025-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Göteborgs universitet
  • Aalborg universitet
  • University of Jyväskylä

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt