Sök Stäng

ULF – utbildning, lärande, forskning

ULF – utbildning, lärande, forskning – handlar om att genomföra forskningsprojekt i samverkan med förskolan och skolan. Forskare och förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska tillsammans bedriva forskningsprojekt som är relevanta för båda parter.

Om ULF-verksamheten

Projektperiod:

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

Finansiär:

Regeringen

Projektledare/forskare:

  • Emma Edstrand
  • Per Högström
  • Katharina Jacobsson
  • Jaana Nehez

Samverkanspartner

25 lärosäten som är indelade i fyra noder där Högskolan i Halmstad tillhör Karlstad-noden tillsammans med Högskolan Väst, Karlstads universitet och Linköpings universitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt