Sök

Förskolans lärmiljö för välbefinnande och återhämtning

Detta praktiknära projekt önskar i samverkan mellan personal på förskolor och forskare etablera erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på hur pulshöjande aktiviteter och vila kan bidra till förskolebarns återhämtning i förskolemiljön.

Det övergripande målet är att undersöka vilka aktiviteter och artefakter i lärmiljön för förskolebarnen som erbjuder återhämtning i former av vila och pulshöjande aktiviteter. På lång sikt förväntas kunskap om detta bidra till en balans mellan psykisk och fysisk hälsa hos barnen.

Projektet söker svar på följande frågor:

  1. Vilka lärmiljöer, artefakter och aktiviteter i förskolans lärmiljö – i form av vila och pulshöjande aktiviteter – beskriver personalen som bidragande till barnens välmående?
  2. Vilka föreställningar har barnen om vilka lärmiljöer, artefakter och aktiviteter – i form av vila och pulshöjande aktiviteter – som kan bidra till deras välmående?
  3. Vilka förändringar i lärmiljön, genom artefakter eller aktiviteter, kan bidra till barnens välmående?
  4. Hur kan personalen medvetandegöra barnen om olika lärmiljöers bidrag till återhämtning?

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-01-10–2024-12-31

Projektledare

Samverkanspartner

  • Dalshalls förskola
  • Eketånga Montessori förskola Tallen
  • Kyrkdalens förskola
  • Gröngölingens förskola

Finansiärer

  • ULF

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt