Sök

Virtuella verkligheter för verkligt lärande – försjunkenhet och prosumentskap med elever på svenska som andraspråk

Projektet möter behovet av att förbättra och effektivisera språk- och kunskapsutvecklingen för den språkligt och kulturellt heterogena elevgruppen ”nyanlända” i svenska gymnasieskolan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt