Sök

Dans i förskolans undervisning – förskollärares reflektioner gällande sin egen förmåga att bedriva dansundervisning med barnen i förskolan

Detta praktiknära forskningsprojekt avser att i samverkan med personal på förskolor utforska dansundervisning i förskolan. Fokus i projektet är förskollärares reflektioner över sin egen utveckling vad gäller förmågan att bedriva dansundervisning med barnen på sin förskola.

På lång sikt förväntas kunskap som genereras i projektet att bidra till bättre självkännedom, ökad hälsa och förkroppsligat lärande och ökade kommunikationsmöjligheter för barn på förskolor. Vidare förväntas projektet bidra med kunskap om förskollärares dansdidaktiska lärande i dialog med forskning och samverkan mellan skolhuvudmän och Högskolan i Halmstad. Genom den samverkan som ramar in studien blir förskollärarnas kompetenser och reflektioner en viktig källa för vidare forskning, och potentiellt nya forskningsfrågor.

Design och studieupplägg

Tillsammans med forskningsledaren från Högskolan i Halmstad genomförs fyra ”cykler”, där forskningsdeltagarnas inflytande successivt ökar. Varje cykel består av tre steg:

Steg 1. Introduktion och inspiration (campusträff)

Forskningsledaren introducerar inledningsvis dans som innehåll och metod. Workshops och diskussioner med koppling till läst litteratur genomförs. Här designas också den egna undervisningen till viss del. (sker på HH). Över tid skiftar fokus så att forskningsdeltagarna själva tar en större roll i att inspirera varandra, utifrån eget skapat undervisningsmaterial och planeringar.

Steg 2. Genomförande av undervisning med barnen på den egna förskolan

Detta sker på respektive förskola mellan träffarna på campus. Avstämning sker via digitalt möte på 90 minuter ungefär halvvägs in i terminen.

Steg 3. Utvärdering

Till sist sker en gemensam utvärdering av undervisningen och behovsinventering inför kommande cykel. Detta sker digitalt och tar 90 minuter.

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-08-15–2024-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

  • Tina Kullenberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning pedagogik, Högskolan i Kristianstad

Samverkanspartner

  • Linehedsförskola, Halmstads kommun
  • Revets och Havets förskolor, Höganäs kommun
  • Morkullan, Ängelholms kommun

Finansiärer

  • Högskolan i Halmstad
  • Halmstads kommun
  • Ängelholms kommun
  • Höganäs kommun
  • Statliga ULF-medel

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt