Sök

Samverkan för utveckling av Lärarprofessionens digitala kompetens (SamLär)

Syftet med projektet var att etablera en ny metod för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan lärare, lärarstudenter och forskare. Genom den skulle undervisningsinnehåll kopplat till programmering och digital kompetens kunna utvecklas på ett systematiskt sätt.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt