Sök

Att få syn på det vi inte ser: Analys av undervisning och praktiskt yrkeskunnande med studenter och lokala VFU-ledare i förskolan

Aktionsforskningsprojektet genomförs av forskare från akademin och förskollärare med uppdrag att leda seminarier med förskollärarstudenter om undervisning på våra övningsförskolor. Det övergripande syftet är att stärka förutsättningarna för professionsutveckling för studenter, förskollärare och lärarutbildare.

Studenternas förutsättningar att bli en del av en professionell gemenskap samt utveckla en professionell identitet ska förbättras. Projektets övergripande fråga är vad som synliggörs i studenters undervisning och i seminarier om undervisning när analys av undervisning i förskola sker med hjälp av ett didaktiskt analysredskap.

Projektet förväntas utveckla förskollärares och studenters förmåga att analysera undervisning. Vidare förväntas det resultera i kunskap om vilka förutsättningar som krävs för kollegial undervisningsutveckling i förskolan och lärarstudenters utveckling av en professionell identitet. Intentionen är att genererad kunskap även kan användas i förskollärares professionsutveckling. Kunskapen som genereras i förskolans praktik kan även omsättas till grundskolan och grundlärarutbildningen.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-01-01–2024-12-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Halmstad kommun
  • Helsingborgs stad
  • Ängelholms kommun
  • Göteborgs universitet

Finansiärer

  • Högskolan i Halmstad
  • Halmstad kommun
  • Helsingborgs stad
  • Ängelholms kommun

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt