Sök Stäng

Forskningsfokus vid LHS

Akademin för lärande, humaniora och samhälle driver forskning inom områdena digitalisering, lärande och social förändring.

Digitalisering, lärande och social förändring

Akademin driver forskning inom områdena digitalisering, lärande och social förändring, vilka också knyter an till de globala målen i Agenda 2030 och dess fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa. Forskningen är även knuten till akademins utbildningsprogram och kurser.

Illustration med tre stora cirklar i olika blå nyanser.

Forskningen sker organisatoriskt inom ramen för och i samarbete mellan Avdelningen för lärande, Avdelningen för humaniora och samhälle samt DLC, Digitalt laborativt centrum.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt