Sök

Doktorandmiljö vid LHS

Akademin för lärande, humaniora och samhälle har ett antal samarbetspartner inom forskarutbildning. Fyra olika forskarskolor är knutna hit, tillsammans med fem doktorander, och i ett internationellt samarbete knyts även en doktorand och flera doktorandprojekt.

En kvinna och en man tittar glatt in i en datorskärm på stativ, en skärm vars baksida syns. Foto.

Doktorandprojekt lärosätesdelat

I ett samarbete med University of Portsmouth, Storbritannien, har Högskolan i Halmstad ett så kallat Split-Site PhD project med totalt tre doktorander. En doktorand har sin anställning vid Högskolan i Halmstad, men tillbringar även tid vid Portsmouth University. Två doktorander är huvudsakligen placerade i Portsmouth men tillbringar cirka ett halvår i Halmstad. Doktoranderna har handledare vid båda lärosätena.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt