Sök

Ny forskarskola i utbildnings­vetenskap kring digitalisering och lärande

Högskolan i Halmstad ingår, som ett av nio lärosäten, i en nationell forskarskola, LIKED – lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld. LIKED omfattar nio doktorander och finansieras av Vetenskapsrådet med 12 miljoner kronor.

Att ha en doktorand som studerar lärande i det digitala samhället blir också ett viktigt bidrag till forskningen vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

– Det är väldigt roligt att vi har fått den här möjligheten. Digitalisering är en otroligt viktig samhällsfråga som rör lärande, skola och utbildning och där vi behöver bygga ny kunskap och förståelse. Samhället digitaliseras alltmer vilket innebär att forskning om lärprocesser får en växande betydelse, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och Högskolan i Halmstads representant i LIKED, och fortsätter:

– Att ha en doktorand som studerar lärande i det digitala samhället blir också ett viktigt bidrag till forskningen vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Olika perspektiv

En av de grundläggande utgångspunkterna för LIKED är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Forskarskolan omfattar områden som ämnesdidaktik, didaktik, pedagogik, teknik och lärande, medieteknik, informatik, pedagogiskt arbete och tillämpad IT som alla bidrar med olika perspektiv på forskningen om lärande, interaktion, och kunskap i en digital värld.

– Flera av frågeställningarna som forskarskolan ska belysa ligger inom ramen för den forskning som har utvecklats vid Högskolan i Halmstad. Exempel på områden som vår kommande doktorand kan arbeta med är hur digitaliseringen förändrar undervisning och lärande i skola och högre utbildning, och vad digitaliseringen innebär för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan, säger Pernilla Nilsson.

Blond, lockig kvinna, halvkroppsbild, ler mot kameran.

Pernilla Nilsson är Högskolan i Halmstads representant i forskarskolan LIKED.

Samarbete mellan lärosäten

Deltagande lärosäten är förutom Högskolan i Halmstad – där en av doktoranderna kommer att anställas – även Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Jönköping University, Högskolan Väst, KTH, Linnéuniversitetet samt Mittuniversitetet.

De deltagande lärosätena ska samarbeta för att ge kurser baserat på deras respektive expertis inom forskarskolans områden. De kommer också att samarbeta vad gäller handledning och olika aktiviteter.

I forskningssamarbetet GRADE research ingår redan forskarskolorna GRADE och UPGRADE, och det är inom detta samarbete som forskarskolan LIKED har utvecklats.

– Vi har ett väl etablerat nationellt samarbete mellan de nio lärosätena. Inom forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering har vi redan en doktorand på Högskolan i Halmstad. Vi får nu möjlighet att stärka vår forskning och kompetens inom digitalisering och lärande genom ytterligare en doktorand och kan också vidareutveckla vårt redan starka nationella och internationella nätverk, säger Pernilla Nilsson.

Vid Högskolan i Halmstad är ytterligare två forskarskolor knutna till lärarutbildningen: Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK) samt Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik (FontD).

Text: Kristina Rörström
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt