Sök

Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

KÄKK är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst, och erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen. KÄKK hålls samman av gemensamma kurser och seminarier.

KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras och omsätts i undervisningen. Forskarskolan vänder sig till ämnesdidaktiskt intresserade som vill engagera sig i lärarutbildningen och genomförs i nära samverkan med skolan för att bidra till undervisningens utveckling. På lärosätena finns sedan länge ett utvecklat intresse för praktiknära forskning och ämnesdidaktik. Doktoranderna är del av en stark forskningsmiljö och flera pågående forskningsprojekt.

På lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad finns nationell och internationellt erkänd forskning inom ämnesdidaktik. Under flera år har forskare i forskningsmiljön utvecklat forskningsprojekt i nära samverkan med skolor i regionen. Exempel på forskning som bedrivs inom ramen för ämnesdidaktik rör användandet av digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningspraktiken, lärares kollegiala lärande i matematik och naturvetenskap, demokrati och hållbar utveckling, hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) på lärarutbildningen samt frågor kring urval av undervisningsinnehåll och hur innehållet kan transformeras så att det blir möjligt för elever att lära.

Tre doktorander

I forskarskolan KÄKK har Högskolan i Halmstad tre doktorander i ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap/NO, matematik och samhällsvetenskap/SO. Forskningen som bedrivs inom doktorandprojekten syftar till att utveckla undervisningen i skolan eller lärarutbildningen och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och erövrande av ny kunskap inom de specifika ämnesområdena. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har en profil mot digitalt lärande.

Samtliga doktorander är antagna till forskarutbildning vid Karlstad universitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt