Sök

MOSO (Mentoring and Observation Software) – interaktiv observation

I ett internationellt forskningsprojekt utvecklar forskare från Högskolan i Halmstad en ny applikation för interaktiv observation som ska höja kvaliteten på handledningen. I projektet får studenter och handledare pröva programvaran MOSO, vilken är särskilt utformad för observationsbaserad handledning.

Tydlig relation mellan planering, undervisning och handledning

Studenter och handledare delar bilder, videoklipp och kommentarer; före, under och efter undervisningen. All dokumentation samlas i en digital logg. Med MOSO skapar studenter och handledare en tydlig relation mellan planering, undervisning och handledning.

Med MOSO skapar studenter och handledare en tydlig relation mellan planering, undervisning och handledning.

Förbättra observationsunderlagen

MOSO (Mentoring and Observation Software) har utformats på Universitet i Agder och har sedan utvecklats till ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och de norska lärosätena Universitetet i Agder (UiA) och Det Arktiske Universitet i Tromsö (UiT). När forskarna från Högskolan i Halmstad först kom i kontakt med projektet våren 2016 bjöd de in projektgruppen från Agder och Tromsö till Halmstad. Forskarna var överens om att implementera och utvärdera applikationen på alla tre lärosäten. Den bakomliggande tanken vara att utveckla ett digitalt redskap som kunde samla olika former av dokumentation inför handledningen.

Högskolan i Halmstad arbetade redan med att lärarstudenterna filmade och analyserade varandras undervisning, inom försöksverksamheten med övningsskolor. Med den nya appen blev det även möjligt att förbättra observationsunderlagen.

MOSO testas nu på olika övningsskolor. Övningsskolor innebär att koncentrera lärarstudenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på några få skolor som har ett nära samarbete med lärosätet. Utöver den sedvanliga VFU:n är studenterna kontinuerligt ute på övningsskolan under de högskoleförlagda kurserna.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2016–pågående

Anslagsgivare/finansiärer:

  • Högskolan i Halmstad
  • Universitetet i Agder, Norge

Samverkanspartner:

  • Universitetet i Agder UiT, Norge

Projektdeltagare från Högskolan i Halmstad:


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt