Sök

Digitala verktyg i förskolans naturvetenskapliga undervisning

Projektet är inriktat mot ämnesdidaktik och mer specifikt mot interaktionen mellan lärare och barn i naturvetenskaplig undervisning.

Syfte med projektet

Avhandlingsprojektet fokuserar på förskollärares ämnesdidaktiska kompetens. Syftet är att undersöka hur digitala verktyg används i undervisningen och i interaktion med barn för att utveckla barns förståelse om naturvetenskapliga innehåll.

Samverkansparter

Projektet är en del av Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens Didaktik (FontD). Forskarskolan är ett samarbete mellan olika lärosäten med fokus på forskning inom förskola, skola och lärarutbildning inom naturvetenskap och teknik.

Handledare

Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Per Högström, Högskolan i Halmstad

Finansiering

Vetenskapsrådet

Projekttid

2021–2025

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt