Sök

Söka och hitta

Genom biblioteket har du tillgång till många databaser och söktjänster. På denna sida hittar du information om söktjänster för att hitta böcker, tidskrifter, artiklar, databaser och annan typ av vetenskaplig information. Bibliotekets personal hjälper till om du vill veta mer.

Databaser och söktjänster

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst. Du kan söka efter böcker, artiklar och andra publikationer som biblioteket ger dig tillgång till, både det som finns på bibliotekets hyllor och det som finns i elektronisk form, digitala resurser. Du kan se var tryckta böcker finns i biblioteket och få tillgång till e-böcker, artiklar, rapporter och tidskrifter.

OneSearch passar bra när du vet vilken bok eller artikel du vill ha, vill göra en snabb sökning för att få en överblick eller när du har ett tvärvetenskapligt ämne.

Databaser

Databaser är ofta inriktade mot enskilda ämnesområden och passar därför bra när du behöver göra mer djuplodande och strukturerade sökningar. En stor del av innehållet är vetenskapliga tidskriftsartiklar men du kan också hitta andra typer av material.

Tips om lämpliga databaser inom ditt ämne hittar du i bibliotekets guider.

DiVA

Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Högskolan i Halmstad hittar du i publikationsdatabasen DiVA.

Behöver du hjälp att söka?

Har du frågor om informationssökning kan du

  • använda bibliotekets sökguide (grundläggande information om sökteknik som fungerar i alla databaser - på engelska).
  • använda bibliotekets guide om hur du söker i OneSearch.
  • vända dig till bibliotekets informationsdisk (i biblioteket eller digitalt via Zoom).

Behöver du hjälp att söka information till din uppsats eller ditt examensarbete har du möjlighet att boka ett handledningstillfälle på ca 45 minuter med en bibliotekarie. Du som är student vid Högskolan i Halmstad är välkommen att boka tid.

Är du forskare och vill ha hjälp med sökning hittar du information om bibliotekets söksupport för forskare.

Resurser

Böcker 

När du söker efter böcker använder du i första hand OneSearch där du kan hitta alla böcker biblioteket har (både tryckta och e-böcker) Hittar du inte det du söker kan du söka i Libris som är de svenska bibliotekens gemensamma katalog.  

Som böcker räknas också antologier, rapporter, avhandlingar och ordböcker.

E-böcker

Du hittar våra e-böcker i OneSearch. Antal samtidiga användare, om boken går att ladda ner eller bara kan läsas online kan skilja sig beroende på förlag.

Tidskrifter

Tidskrifter innehåller artiklar. Biblioteket prenumererar på ett antal tryckta tidskrifter men de flesta vi ger tillgång till är e-tidskrifter.

Artiklar

Artiklar i tidskrifter söker du antingen i OneSearch eller i en databas. Har du uppgifter om en bestämd artikel du behöver är OneSearch det bästa valet. Söker du artiklar om ett visst ämne och behöver göra en avancerad sökning är en lämplig ämnesdatabas ett bättre val.

Hallandssamlingen

På plan 2 finns Hallandsrummet som innehåller Hallandssamlingen. Den består av över 6000 titlar som du hittar i OneSearch.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt