Sök

Söka och hitta

Genom biblioteket har du tillgång till många databaser och söktjänster. På denna sida hittar du information om söktjänster för att hitta böcker, tidskrifter, artiklar, databaser och annan typ av vetenskaplig information. Bibliotekets personal hjälper till om du vill veta mer.

Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Högskolan i Halmstad hittar du i publikationsdatabasen DiVA.

Förslag på lämpliga resurser för olika ämnesområden och tips för att söka, värdera och använda information effektivt finns i våra guider.

Databaser och söktjänster

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst. I OneSearch söker du det material som biblioteket har på sina hyllor och det vi erbjuder i elektronisk form, som e-tidskrifter och e-böcker.

Mycket av materialet i OneSearch är sökbart i fulltext. Det betyder att dina sökord kan finnas var som helst i dokumentet. Om du får för många träffar kan du använda avgränsningarna till vänster om träfflistan för att begränsa ditt sökresultat.

Vill du göra mer avancerade sökningar kan du välja utökad sökning (advanced search) som bland annat ger möjlighet att söka i särskilda fält.

På ”Mina sidor” kan du se och administrera dina lån, reservationer och inställningar. När du är inloggad kan du också spara sökningar och poster.

Övriga söktjänster

När du ska göra en mer uttömmande sökning i ett ämne, när du inte vill begränsa din sökning till bibliotekets material eller när du vill söka efter en viss typ av material är det ofta bättre att använda mer specialiserade söktjänster. Mer information hittar du i vår databasförteckning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt