Sök

Hallandssamlingen

Samlingen finns i Hallandsrummet på plan 2 i Högskolebiblioteket. Kärnan i samlingen består av Eric Rasmussons donation av Hallandslitteratur, som överläts till Högskolebiblioteket 1998. Samlingen består av över 6 000 titlar och har främst historisk bäring.

Böckerna i donationen och bibliotekets referensböcker i samlingen är inte till hemlån, övriga böcker lånas ut som vanligt. Ny Hallandslitteratur köps kontinuerligt in och tillförs samlingen.

Erik Rasmussons donation

Donationen består av böcker tryckta från 1600‑talet och framåt, småtryck av olika slag och annat material.

1600-talslitteraturen

Böckerna är inlåsta i arkiv och är endast tillgängliga i forskningssyfte. Bland dessa 20‑talet skrifter finns exempelvis de tryckta versionerna av fredsfördragen i Brömsebro 1645 och Roskilde 1658.

Litteratur ca 1700–1920

Böckerna förvaras i bokskåpen i Hallandsrummet och består av ca 500 titlar. De kan tas fram efter begäran i informationsdisken.

1900-talslitteraturen

Samlingen står på de öppna hyllorna blandat med bibliotekets egna böcker med Hallandsanknytning.

Småtrycken

Dessa utgör en omfattande del av donationen och består av ca 2 500 skrifter. De är samlade i boxar efter ort eller ämne. Här finns bland annat föreningsskrifter (idrottsföreningar, fackföreningar, ordenssällskap med mera), skrifter om skolväsendet, om kyrkor och jordbruket i Halland.

Övrigt material

Detta material utgörs bland annat av kalendrar, kataloger, program, företagsberättelser samt kartor och bildmaterial. Här finns även tidskrifter, tidningar och årsböcker från Halland. Detta material är arkiverat och inte tillgängligt för allmänheten.

Sök i Hallandssamlingen

Nästan all litteratur i Hallandssamlingen är sökbar i bibliotekets katalog. Man kan filtrera en sökning att enbart omfatta titlar i Hallandssamlingen. Gör så här: Sök på namn, ämnesord etc. i bibliotekets katalog. I träfflistans meny till vänster gå till ”Placering” och kryssa för ”Plan 2: Hallandssamlingen”. Avsluta med ”Applicera filter”.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt