Kompetensutveckling

Vill du eller din organisation utvecklas? Gör det med oss på Högskolan! Vi erbjuder kurser för yrkesverksamma inom flera olika ämnesområden. Vissa är öppna eller specialdesignade kurser, andra finns i Högskolans ordinarie kursutbud. Välj ett område, eller kombinera flera i någon av våra kurser.

För dig inom hälsa och välfärd

Två kvinnor i vårdkläder står framför en datorskärm i kontorsmiljö, den ena kvinnan pekar på skärmen. Foto.

För dig inom IT

Koncept för digital teknologi – ettor och nollor i en virtuell stadsmiljö. Illustration.

För dig inom skola

En kvinna står i ett klassrum framför personer som håller upp handen. Foto.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas för en arbetsgivare eller organisation. Det kan handla om en personalutbildning för anställda i företag, offentlig sektor eller andra organisationer. En uppdragsutbildning kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl eller inom ramen för internationellt bistånd. Uppdragsutbildningar anordnas mot en avgift.

Omfattningen av en uppdragsutbildning kan vara allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet och det är organisationen som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan högskolepoäng.

Vad är en uppdragsutbildning i praktiken?

Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Utbildningen förläggs till tid och plats som passar dig och din organisation, men anpassning sker även i fråga om innehåll och undervisningsform. Exempel på detta är stöd av modern informationsteknik och pedagogik som är anpassad för distansutbildning.

Kvalitetssäkring

Alla kurser kvalitetsgranskas på samma sätt som Högskolans övriga kurser och program, ett exempel på detta är att våra akademiråd fastställer kursplanerna. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.

uppdaterad

2020-05-28

Kontakt

Dela

Kontakt