Sök

Samarbeta med våra forskare

Är din organisation intresserad av forskningssamverkan med Högskolan finns flera olika möjligheter. Det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter och idéer till att sammanföra forskningsresurser.

Högskolan i Halmstads forskning är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin – exempelvis näringsliv, kommuner, landsting och föreningar. En stor del av Högskolans forskning har koppling till de två högskoleövergripande, mångvetenskapliga fokusområdena Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

Uppdragsforskning

Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av företag, kommuner, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Fördelarna med samarbetet är ömsesidigt. Forskningsresultaten kommer till nytta i företaget eller på organisationen och Högskolan får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt