Sök

Samarbeta med våra forskare

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Högskolan finns flera olika möjligheter. Det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter och idéer till att sammanföra forskningsresurser och dela finansiering.

Högskolan i Halmstads forskning är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin – exempelvis näringsliv, kommuner, landsting och föreningar.

Uppdragsforskning

Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av företag, kommuner, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Fördelarna med samarbetet är ömsesidigt. Forskningsresultaten kommer till nytta i företaget eller på organisationen och Högskolan får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

Forskning vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men två profilområden är extra starka:

Dessa områden utgör en bas för hela lärosätets verksamhet. Högskolan erbjuder också utbildning på forskarnivå inom tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Högskolan är utsedd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-miljön heter Forskning för Innovation.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt