Sök Stäng

Pia Nevala Westman arbetar för folkhälsa i hela Norden

Pia Nevala Westman flyttade till Finland efter att ha studerat på Masterprogrammet i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. Hon har stor nytta av sin utbildning och sina kunskaper i arbetet som projektledare inom folkhälsa – med hela Norden som arbetsfält.

Efter Masterprogrammet i hälsa och livsstil insåg Pia Nevala Westman att hon skulle kunna arbeta var som helst i Norden. Tack vare sin finska bakgrund sökte hon sig till Finland och Nordens välfärdscenter där hon i dag arbetar som projektledare inom folkhälsa.

– Mitt arbete som projektledare är otroligt varierat. Jag samarbetar mycket med beslutsfattare och experter inom myndigheter och departement, och även med praktiker och forskare. Det är jätteroligt och superstimulerande, säger Pia Nevala Westman.

När Pia Nevala Westman fick jobbet på Nordens välfärdscenter var det många bitar som föll på plats – hennes utbildning inom hälsa och livsstil, intresset för folkhälsofrågor och samhällsutveckling, kärleken till staden Helsingfors och viljan att jobba ”nordiskt”.

Pia Nevala Westman arbetar på tre språk: engelska, svenska och finska.

– Just språket är något av en utmaning när man arbetar i en nordisk kontext, men arbetsspråket på Nordens välfärdscenter är i huvudsak skandinaviska. Att också behärska finska och engelska är dock en tillgång. Tyvärr kan jag ju inte exempelvis isländska eller samiska språk, men jag har börjat känna igen enstaka ord, säger Pia Nevala Westman.

Kunskaperna och erfarenheterna från Masterprogrammet i hälsa och livsstil är till stor hjälp i arbetet, särskilt vad gäller att kunna se olika hälsoperspektiv och hitta definitioner och litteratur.

– Jag har fått en breddad förståelse för begreppet hälsa, det har jag nytta av varje dag.

Tidigare arbetade Pia Nevala Westman som dietist och i hennes grundutbildning förmedlades en i huvudsak sjukdomsorienterad syn på hälsa. Pia Nevala Westman menar att Masterutbildningen i hälsa och livsstil kompletterade det med det salutogena perspektivet – alltså vad som är friskfaktorer och vad som vidmakthåller hälsa.

– Båda perspektiven är viktiga i mina nuvarande projekt som rör bland annat kost, fysisk aktivitet och kroniska sjukdomar. Om man ska arbeta med de stora utmaningarna i samhället, som ojämlik hälsa och ojämna livsvillkor, behöver man ha ett 360-graders perspektiv på hälsa. Det har verkligen den här utbildningen, den är väldigt bra sammansatt.

En påbyggnadsutbildning som ger perspektiv på hälsa

Om du är intresserad av hälsa ur ett bredare perspektiv, tycker Pia Nevala Westman att masterutbildningen, som är en påbyggnadsutbildning som du kan läsa efter många olika grundutbildningar, är ett bra alternativ. Hon menar att det är viktigt att skapa ett gemensamt språk och förståelse för välfärdssamhällets utmaningar när det gäller hälsa och god livskvalitet för alla medborgare. Därför är det en fördel om de som går masterutbildningen kommer från många olika discipliner.

– Utbildningen passar såväl dem som har gått en samhällsvetenskaplig utbildning, en vårdutbildning, eller varför inte en ingenjörsutbildning? Man får ett samhällsperspektiv på området hälsa, säger Pia Nevala Westman.

Pia Nevala Westman uppmanar nyutexaminerade från masterutbildningen att söka arbeten och samarbeten i Norden. Det ger värdefulla erfarenheter och breddar möjligheterna att jobba med det som du brinner för.

– Lyft blicken! Om du är mobil och kollar efter jobb i Stockholm eller Östersund, varför inte titta på Helsingfors, Vasa eller Trondheim? Det rekommenderar jag verkligen!

Att studera sent i livet

Pia Nevala Westman byggde på sin grundutbildning sent i livet, något som hon ser som en mycket värdefull möjlighet, även om hon tyckte att det var svårt emellanåt eftersom det var förhållandevis länge sedan som hon läste sin grundutbildning.

– Jag uppskattade särskilt att det fanns en fin samverkan mellan äldre och yngre som studerade tillsammans, olika erfarenheter bidrog till olika perspektiv och bredare kunskap.

Det är annars lätt att yngre och äldre fastnar i sina respektive föreställningsvärldar, avslutar Pia Nevala Westman.

Pia Nevala Westman

Bakgrund: Studerade Masterprogram i hälsa och livsstil

Gör nu: Arbetar som projektledare inom folkhälsa på Nordens välfärdscenter.

Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Uppdraget är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden genom att ta fram aktuell kunskap. Med kunskapen som bas föreslår Nordens välfärdscenter både politiska och praktiska förbättringar. Resultaten används som underlag för politiska beslut på nationell, regional och lokal nivå i de fem nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt