Sök

Avhandlingar från Akademin för hälsa och välfärd

Inom Akademin för hälsa och välfärd har följande doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser publicerats:

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
 • Hjort-Telhede, Eva; (2024).
  Health intervention with weighted blankets for frail older people with insomnia in nursing homes. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2024.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Sylwander, Charlotte; (2023).
  Multiple perspectives on health promotion in individuals with knee pain. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2023.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Ahlborg, Mikael; (2022).
  Social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2022.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Lögdberg, Ulrika; (2022).
  Understanding young people’s well-being within a translocal everyday life : How health and well-being are experienced and conditioned in the daily school life of young people recently migrated to Sweden. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2022.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Linnér, Lukas; (2021).
  Dual Careers of Swedish University Student-Athletes : A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2021.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Häggström Westberg, Katrin; (2021).
  Exploring mental health and potential health assets in young people. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2021.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Backman, Ellen; (2021).
  Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances : Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2021.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Sjöberg, Carina; (2020).
  Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Gilljam, Britt-Mari; (2020).
  Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Ekengren, Johan; (2020).
  Careers of Swedish Professional Handball Players : From an Empirical Model to Career-Long Psychological Support Services. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Luthra, Renee; (2020).
  Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Blomqvist, Marjut; (2020).
  Health among people with psychotic disorders and effects of an individualized lifestyle intervention to promote health. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Lundström, Sofie; (2020).
  Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Söderström Malmborg, Julia; (2020).
  Pain and health in adolescents and young adults – pieces of a puzzle. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2020.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Taubner, Helena; (2019).
  Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2019.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Lindholm, Annelie; (2019).
  Overweight and Obesity in Preschool Children : Early Risk Factors and Early Identification. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2019.

  View record in DiVA

 • Holmqvist, Gärd; (2018).
  Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2018.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Arvidsson, Jessica; (2016).
  Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2016.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Wilhsson, Marie; (2016).
  Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena. Diss. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2016.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Johansson, Gunvi; (2015).
  On Oral Health-Related Quality of Life in Swedish Young Adults. Diss. (comprehensive summary). Göteborg : Förlag Göteborgs Universitet, 2015.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Källstrand Eriksson, Jeanette; (2014).
  Being on the trail of ageing : Functional visual ability and risk of falling in an increasingly ageing population. Diss. (comprehensive summary). Örebro : Örebro University, 2014.

  View record in DiVA

 • Carlsson, Ing-Marie; (2014).
  The movement towards birth : A study of women's childbirth self-efficacy and early labour. Diss. (comprehensive summary). Stockholm : Karolinska institutet, 2014.

  View record in DiVA

 • Josefsson, Torbjörn; (2013).
  Mindfulness : Relations to attention regulation, decentering, and psychological well-being. Diss. (comprehensive summary). Göteborg : University of Gothenburg, 2013.

  View record in DiVA

 • Jansson, Inger; (2010).
  Planerad processorienterad omvårdnad - nytta och implementering. Diss. (comprehensive summary). Göteborg : Göteborgs Universitet, 2010.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Pihl, Emma; (2010).
  The Couples' Experiences of Patients' Physical Limitation in Daily Life Activities and Effects of Physical Exercise in Primary Care when having Chronic Heart Failure. Diss. (comprehensive summary). Jönköping : School of Health Sciences, 2010.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Bolse, Kärstin; (2009).
  Caring for Patients with an Implantable Cardioverter Defibrillator Experiences of Patients and Healthcare Professionals. Diss. (comprehensive summary). Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, 2009.

  View record in DiVA

 • Flemme, Inger; (2009).
  Living with life-saving technology : Long-term follow up of recipients with implantable cardioverter defibrillator. Diss. (comprehensive summary). Linköping : Linköping University Electronic Press, 2009.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Ziegert, Kristina; (2005).
  Everyday Life among Next of Kin of Haemodialysis Patients. Diss. (comprehensive summary). Linköping : Dept. of Medicine and Care, Linköping University, 2005.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Odberg Pettersson, Karen (2004).
  Challenges and constraints encountered by women and midwives during childbirth in low-income countries : experiences from Angola and Mozambique. Diss. (comprehensive summary). Stockholm : Karolinska University Press, 2004.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Boström, Barbro (2003).
  Acute postoperative and cancer-related pain management : Patients experiences and perceptions in relation to health-related quality of life and the multidimensionality of pain. Diss. (comprehensive summary). Lund : Lunds Universitet, 2003.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Kristén, Lars (2003).
  Possibilities offered by interventional sports programmes to children and adolescents with physical disabilities : an explorative and evaluative study. Diss. (comprehensive summary). Luleå : Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska univ., 2003.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Arvidsson, Barbro (2000).
  Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions. Diss. (comprehensive summary). Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research, 2000.

  View record in DiVA

 • Doktorsavhandling, monografi
 • Mineur, Therese; (2013).
  Skolformens komplexitet : Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2013.

  View record in DiVA

 • Hilding, Lars-Olof; (2011).
  "Är det så här vi är" : Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter. Diss. Lund : Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet, 2011.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Andersson, Janicke; (2007).
  Konsten att leva länge : föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930. Diss. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2007.

  View record in DiVA

 • Svensson, Ove (2005).
  Ungdomars spel om pengar : spelmarknaden, situationen och karriären. Diss. Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2005.

  View record in DiVA

 • Lindgren, Eva-Carin (2002).
  Empowering young female athletes - a possible challenge to the male hegemony in sport : a descriptive and interventional study. Diss. Göteborg : Acta Universitatis Gothoborgensis., 2002.

  View record in DiVA

 • Nilsén, Åke (2000).
  "En empirisk vetenskap om duet" : om Alfred Schutz bidrag till sociologin. Diss. Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2000.

  View record in DiVA

 • Licentiatavhandling, sammanläggning
 • Parker, James; (2018).
  A multi-disciplinary approach to studying performance among high-level golfers : physiological and biomechanical aspects. Lic. (comprehensive summary). Halmstad : Halmstad University Press, 2018.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Johansson, Gunvi; (2009).
  Oral health-related quality of life and young adults. Lic. (comprehensive summary). Malmö : Faculty of Odontology, Malmö University, 2009.

  View record in DiVA

 • Wieslander, Inger (2004).
  Cardiac rehabilitation in hospital and at home : a long-term study from the perspective of women who have suffered their first myocardial infarction. Lic. (comprehensive summary). Linköping : Linköping University, 2004.

  View record in DiVA

 • Flemme, Inger (2004).
  Health-related quality of life in recipients with an implantable cardioverter defibrillator due to life-threatening arrhythmias : a 5 year follow-up. Lic. (comprehensive summary). Linköping : Linköping University, 2004.

  View record in DiVA

 • Bolse, Kärstin (2004).
  Living with an implantable cardioverter defibrillator : Swedish and US patients' experiences of their life situation. Lic. (comprehensive summary). Linköping : Linköping University, 2004.

  View record in DiVA

 • Hinic, Hansi (2004).
  Psykologiska, sociala och motivationsfaktorer inom ungdomsfotbollen. Lic. (comprehensive summary). Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2004.

  View record in DiVA Download fulltext

 • Licentiatavhandling, monografi
 • Prack, Berit; (2017).
  Aktiv anpassning till förändrade villkor : Fem kvinnors erfarenheter av kroniskt nedsatt funktionsförmåga och återskapande av ett meningsfullt liv. Licentiate thesis. Halmstad : Halmstad University Press, 2017.

  View record in DiVA Download fulltext

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt