Forskarskola i hälsoinnovation

Forskarskolan i Hälsoinnovation är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Högskolan i Halmstad är projektägare.

Nyheter

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp