Bli en del av forskarskolan

Forskarskolan stödjer projektförslag som relaterar till digitalisering inom hälso- och sjukvården från olika vetenskapliga discipliner och de kan med fördel vara multidisciplinära.

Vill du och din organisation vara en del av forskarskolan?

Det finns några platser kvar. Är du intresserad av att veta mer kan du kontakta Petra Svedberg, projektledare, Högskolan i Halmstad, eller någon av de lokala projektledarna.

Kontakta forskarskolan

Process för projektförslag

Projektförslag och dess frågeställningar utvecklas utifrån en utmaning eller ett problem som behöver lösas inom ett företag, en region eller kommun, och bör ha koppling till en eller flera tematiseringar inom ramen för forskarskolan. Projektets frågeställningar utarbetas sedan tillsammans i en projektgrupp där en doktorand från företaget/regionen/kommunen, forskarhandledare från akademin och representant(er) från företaget/regionen/kommunen medverkar.

För företag och forskningsinstitut

Företaget identifierar ett prioriterat utvecklingsområde. Detta kan göras tillsammans med forskare från lärosätet eller enskilt. I dialog med lärosätet identifieras därefter ett lämpligt forskningsfält, forskningsfrågor och relevant forskarutbildning.

Doktoranden som ska genomföra forsknings- och innovationsprojektet kommer vara anställt av företaget och kan antingen finnas inom den befintliga organisationen eller rekryteras. Medarbetaren bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda vid företaget och ha rätt behörighet. Det senare innebär vanligtvis att personen har en magister- eller masterexamen med lämplig inriktning, men även motsvarande kompetens kan bedömas som tillräcklig.

Företaget står för doktorandens lönekostnader och utser en mentor till doktoranden. Det är av vikt att doktoranden och projektet finns i ett sammanhang som kan fånga upp den erfarenhet och kunskap som doktoranden och mentorn tar del av. Lönebidrag från forskarskolan uppgår till 150 000kr per år.

Förutom doktoranden och mentorn, kommer även andra representanter från organisationen få möjlighet att delta och ingår i de årliga nätverksträffarna som forskarskolan kommer genomföra.

För offentliga aktörer – regioner, kommuner eller privata vårdaktörer

Organisationen identifierar ett prioriterat utvecklingsområde. Detta kan göras tillsammans med forskare från lärosätet eller enskilt. I dialog med lärosätet identifieras därefter ett lämpligt forskningsfält, forskningsfrågor och relevant forskarutbildning.

Doktoranden som ska genomföra forsknings- och innovationsprojektet ska vara kopplad till en verksamhet inom regionen eller kommunen som kan tillvarata och fånga upp den erfarenhet och kunskap som doktoranden tar del av. Verksamheten behöver också peka ut en mentor för doktoranden.

Doktoranden kan antingen finnas inom den befintliga organisationen eller rekryteras. Medarbetaren bör i så fall ha minst tre års arbetslivserfarenhet och ha rätt behörighet. Det senare innebär vanligtvis att personen har en magister- eller masterexamen med lämplig inriktning, men även motsvarande kompetens kan bedömas som tillräcklig.

Organisationen står för doktorandens lönekostnader antingen direkt eller indirekt via andra finansiärer och/eller avtal som reglerar doktorandprojekt mellan organisationen och lärosätena.

Förutom doktoranden och mentorn, kommer även andra representanter från organisationen få möjlighet att delta och ingår i de årliga nätverksträffarna som forskarskolan kommer genomföra.

För doktorander

Som doktorand är du huvudpersonen i forskarskolan, och erbjuds genom ett samarbete mellan din organisation (företag, forskningsinstitut, region eller kommun) och det lärosäte där din forskarutbildning finns forskarutbildning. Forskarutbildningen genomförs inom det område/ämne där du skrivs in på lärosätet (mer specifik information finns på respektive lärosätes hemsida) och innefattar det forskningsprojekt du ska genomföra med stöd av handledning från lärosätet och din organisation, samt de kurser som krävs att du genomför enligt den allmänna studieplanen för ditt ämne.

Forskarutbildningen är normalt fem år, om du genomför den på 80% av fulltid och planerar att nå en doktorsexamen. Det finns också möjlighet att delta genom att läsa fyra år på 50%, och därmed ta en Licentiatexamen.

Genom forskarskolan erbjuds du som doktorand att vara en del av en multidisciplinär doktorandgrupp och ett större nätverk som arbetar mot samma typ av samhällsnytta. Forskarskolan anordnar både doktorandträffar och nätverksträffar där fler personer från respektive partnerorganisation (lärosäten, företag, forskningsinstitut, region och kommun) deltar och diskuterar frågor som kan föra fältet framåt. Vid träffarna kommer också inbjudna gäster att hålla föredrag, och workshops, studiebesök och seminarier kommer att hållas. Forskarskolan anordnar också doktorandkurser som du deltar i, och tillgodoräknar inom forskarutbildningen. Det är kurser som relaterar till digital innovation inom hälso- och sjukvården.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela