Om forskarskolan

Forskarskolans syfte är att bidra till stärkt förmåga till forskning, utveckling, implementering och spridning av digital hälsoinnovation. Forskarskolan ska stärka kompetensförsörjningen och Sveriges roll som internationellt ledande när det gäller att förbättra hälsa och välfärd för patienter och allmänhet med hjälp av ny teknik.

Forskarskolan i Hälsoinnovation är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Högskolan i Halmstad är projektägare.

Inom forskarskolan finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor och projektidéer konkretiserar i form av doktorandprojekt. Forskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta inom hälsa- och välfärdsområdet. Genom att arbeta i samverkan kommer samtliga deltagande organisationer kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför, samt samproducera ny kunskap och innovation kring problemområden, som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter relaterat till digital innovation inom hälsa och välfärd. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer att få tillgång till spetskompetens som kan arbeta med forskning- och innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering i praktiken och utvärdering av förändring utifrån olika perspektiv på nytta och värde. Forskarskolans roll är att fungera som en gemensam lärandemiljö där partners tillsammans skapar förståelse, kunskap, och insikter om samproducering av nya kunskaper och innovationer.

Ipad liggande på ett bord med stetoskop på och animerade hälsorelaterade ikoner runt omkring.

Mål och vision för forskarskolan i Hälsoinnovation

Målet med forskarskolan är att öka den nationella kompetensen och kapaciteten för forskning, utveckling, implementering och spridning av digital innovation inom hälsa och välfärd.

Genom att stärka samverkan mellan forskare, doktorander och privata och regionala aktörer vill forskarskolan:

  • skapa en multidisciplinär forskarskola som förbereder doktorander att arbeta i nära samverkan med näringsliv och offentliga aktörer.
  • bidra till att utveckla och driva forskningsprojekt som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med hög samhällsnytta.
  • bidra till stärkt förmåga att samproducera kunskap och innovationer tillsammans med industri och offentliga aktörer
  • skapa möjligheter till fördjupad kunskap, förbättrad beredskap och förmåga att stödja den pågående transformationen som digitaliseringen inom hälsa och välfärd innebär.
  • skapa möjligheter till att vara internationellt ledande och skapa värde genom forskningsbaserad samproduktion av innovationer inom hälsa och välfärd.

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela