Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om forskarskolan i Hälsoinnovation. Hittar du inte det du letar efter? Då kan du skicka in en egen fråga.

Kommer doktoranderna ha gemensamma forskningsfrågor?

Doktoranderna kommer inte att ha gemensamma forskningsfrågor, men frågorna kan, och kommer förmodligen, tangera och komplettera varandra. Forskningsfrågorna kan också komma att utvecklas och förändras under forskarskolan gång, bland annat genom att doktorander och handledare från de olika lärosätena, samt från partnerorganisationer inom kommun, region och näringsliv, möts och samtalar på seminarium och nätverksträffar. Genom dialogen kommer det att uppstå synergier, vilket är en av de stora fördelarna med att ingå i en forskarskola.

Är projekten uppdelade på de olika lärosätena?

Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid ett specifikt lärosäte. Vid det lärosätet skriver du på ditt avtal, och det är också där du kommer att ha din huvudhandledare. Utöver det kan du få en bihandledare, antingen från det lärosäte där du är antagen eller vid något av partnerlärosätena. Bihandledaren väljs utifrån kompetens och för att komplettera projektet, och därför kan det vara aktuellt att välja någon från ett annat lärosäte än ditt eget. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa personer från de andra lärosätena vid alla de nätverksträffar, seminarier och gemensamma doktorandkurser som ingår i forskarskolan.

Varför ska jag som doktorand vara en del av forskarskolan?

Som doktorand i en forskarskola får du tillgång till ett större nätverk än vad du får som vanlig doktorand. Du skrivs in vid forskarutbildningen vid ett lärosäte, inom ett ämnesområde, till exempel innovationsvetenskap, hälsa och välfärd eller hälsovetenskap, men utöver det möter du också doktorander och mer seniora forskare från andra lärosäten och inom andra vetenskapsområden. Att möta andra som har annan förståelse och annan kunskap med sig skänker ytterligare perspektiv till de problemområden du själv har valt att fördjupa dig inom.

Genom nätverket, som består av de deltagande lärosätena, men också av kommuner, regioner och företag från hela Sverige, är det stor chans att din forskning gör skillnad och bidrar till verklig förändring. Doktorandprojekten kan få större genomslag, och din forskning kan skapa värde och komma till nytta på ett annat sätt än vad som varit möjligt om du inte hade ingått i en forskarskola. Efter att du har disputerat finns det också en god chans att du fortsätter ditt arbete inom nätverket som du fått genom forskarskolan. Det skapar en bra, stabil grund att stå på i vidare forskning och utvecklingsarbete. Möjligheterna till värdeskapande är stora, både under din doktorandtid och efter disputation.

Vad väntar ni er av mig som doktorand?

Förväntningarna på dig som doktorand avgörs till stor del av det lärosäte och den forskarutbildning du är antagen vid. Det finns också förväntningar från partnerorganisationerna, det vill säga från den kommun eller region eller det företag som ditt projekt kopplas till. Det är viktigt att ha en öppen dialog och prata om förväntningar, både från din sida och från lärosäte och partnerorganisation, tidigt i processen.

Från forskarskolans sida finns det också en del förväntningar på dig som doktorand. Vi väntar oss att du deltar aktivt i seminarier, nätverksträffar och andra aktiviteter, både de som arrangeras digitalt och de som är förlagda till något av lärosätena. Det är vid de träffarna som synergier mellan era olika projekt kan uppstå, och därför är det viktigt att du är med. Vi vill också ha en öppen dialog med dig, både kring framgångar och runt sådant som kan vara svårt. Det mesta kan vi lösa tillsammans, men då är det viktigt att du berättar för oss om det är något som inte fungerar bra eller som behöver justeras.

Kommer jag ha handledare utanför akademin?

Du kommer att ha en huvudhandledare från det lärosäte där du är antagen, samt en eller flera bihandledare antingen från ditt eget lärosäte eller från något av de andra lärosätena. Dessutom kommer du att ha en handledare eller mentor från den partnerorganisation som ditt doktorandprojekt knytes till.

Kommer doktoranderna som ingår i forskarskolan läsa gemensamma kurser?

Doktoranderna från de olika lärosätena kommer att ha en del kurser tillsammans. Den första gemensamma kursen kommer att fokusera på hälsoinnovation. Vi håller också på och utvecklar fler gemensamma kurser, så det kommer att bli ett återkommande inslag under doktorandtiden. De gemensamma kurserna är ett bra tillfälle att mötas och diskutera gemensamma frågor. Innehåll i dessa kurser och när i tid dessa kurser kommer att ges informeras om på vår hemsida.

Frågelåda

Vill du ställa en egen fråga? Fyll i formuläret nedan!

Publicerad

Uppdaterad


KONTAKT

Dela