Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska

75 hp

Programmet startar varje hösttermin. Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska arbetar du med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling inom öppen hälso- och sjukvård. Här har du nytta av dina fördjupade kunskaper i folkhälsa och folkhälsoarbete, hälsofrämjande arbete samt hälsopromotion. Den här utbildningen förbereder dig för ett brett yrkesval med många arbetsmöjligheter som förbereder dig på att utföra och leda arbete inom olika vårdområden för att kunna möta framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Vad läser du som specialistsjuksköterska?

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska förbereder dig för att arbeta med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling. Du utvecklar specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av dina patienter, med hänsyn till genus, ålder och mångfald. Under hela utbildningen beaktas jämställdhet och hållbarhet inom distriktssköterskans kompetensområde.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Termin 1

  • Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 hp*
  • Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

  • Farmakologi med sjukdomslära med förskrivningsrätt, 15 hp
  • Hälsa och livsstil inom öppen vård, 15 hp*

Termin 3

  • Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot distriktssköterska, 15 hp

* kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår

Samarbete med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är campusförlagd vid Högskolan i Halmstad och kompletteras med verksamhetsförlagd utbildning. Internetbaserade kursmoment förekommer och delar kan förläggas vid Campus Varberg.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst två års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska och magisterexamen i omvårdnad.

Vad kan du jobba med?

En alltmer specialiserad hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning, såväl inom sluten som öppen hälso- och sjukvård. Din framtida arbetsplats kan finnas inom såväl primärvård som kommunal hälso- och sjukvård, men också närliggande verksamheter eller slutenvården. Med inriktning distriktssköterska arbetar du med folkhälsoarbete, hälsofrämjande arbete och medicinsk behandling samt har en arbetsledande funktion i omvårdnaden.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med den 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 3 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 19 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12810

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 2 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela