Sök

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska

75 hp

Som distriktssköterska arbetar du med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling inom öppen hälso- och sjukvård. Denna yrkesroll kräver en specialistsjuksköterskeutbildning som förbereder dig för att utföra och leda arbete inom framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Som student inom vård har du tillgång till Hälsolabbet, som är en specialutrustad avdelning för färdighetsträning i olika moment och i simuleringsövningar. Här kan du öva på att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken inför framtida möten med patienter.

Utbildningen är internetbaserad, men kompletteras med verksamhetsförlagd utbildning och fysiska möten på campus. Delar av utbildningen kan förläggas till Varberg.

Kurser och kompetenser i fokus

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska förbereder dig för att arbeta med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling. Du utvecklar specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av dina patienter, med hänsyn till genus och mångfaldsperspektiv. Under hela utbildningen beaktas jämställdhet och hållbarhet inom distriktssköterskans kompetensområde.

Förutom kurserna Folkhälsa, Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik, Hälsa och livsstil inom öppen vård I, Ledarskap och vårdutveckling, Hälsa och livsstil inom öppen vård II samt Farmakologi med sjukdomslära, gör du ett examensarbete inom omvårdnad.

Samverkan med arbetslivet

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ingår i utbildningen. Dessa genomförs på helfart, i första hand på kliniker eller andra enheter som anvisas av Högskolan i Halmstad.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har sjuksköterskelegitimation, kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p) och minst två års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22.

Termin 1

  • Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 hp
  • Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

  • Hälsa och livsstil inom öppen vård, 15 hp *
  • Farmakologi med sjukdomslära med förskrivningsrätt, 15 hp

Termin 3

  • Examensarbete inom omvårdnad inriktning mot distriktssköterska, 15 hp

* kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska och magisterexamen i omvårdnad.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Med inriktning distriktssköterska kan du arbeta med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling. Din framtida arbetsplats kan finnas inom primärvård såväl som kommunal hälso- och sjukvård.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvar för omvårdnad.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete på ett av Högskolans partneruniversitet utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Ansökan och antagning

Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 26 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12810

Behörighetskrav:

Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 2 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.

Urvalsregler:

Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela