Sök

Allmänna studieplaner för ämnen på forskarnivå

Här hittar du de senaste versionerna av de allmänna studieplanerna för ämnen på forskarnivå. Du kan också hitta tidigare versioner av studieplanerna inom respektive ämne.

Tidigare versioner av de allmänna studieplanerna

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil (med inriktningar)

Datateknik

Informatik

Innovationsvetenskap

Signal- och systemteknik

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt