Sök

Organisation för forskning

En majoritet av Högskolans forskning sker inom de två lärosätesövergripande fokusområdena Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Inom fokusområdena ska forskningen utgöras av olika mångdisciplinära forskningsprogram som bidrar till Högskolans profilering. Programmen består av forskningsprojekt med deltagare från Högskolans fyra akademier.

Organisationsschema över Högskolans forskning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt