Sök

Forskning vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Hållbarhet står i centrum vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Forskningen är ofta tillämpad och mångvetenskaplig, och bedrivs i samverkan med näringsliv och organisationer genom till exempel medfinansiering, industridoktorander, utvecklingsuppdrag och gästforskare. Kombinationer av samhällsvetenskap, industrial management och tillämpad naturvetenskap bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Forskningen är en del av Högskolans två fokusområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Fokus ligger på innovativ förändring och organisering. Forskningen omfattar såväl omställning av primära resurser, såsom vatten, material och energi, som utveckling av hållbar produkttillverkning. Det handlar också om människors, organisationers, städers och samhällens utveckling.

Styrkeområden

Två personer framför en dator, båda tittar på skärmen.

Publikationer

En person står vid en whiteboardtavla, tre andra personer tittar på tavlan. Foto.

Forskningsnyheter

En närbild på två händer som håller i en mobil.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt