Sök

Forskning vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Forskningen vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är multidisciplinär och genomförs, i likhet med övrig forskning vid Högskolan i Halmstad, ofta i samverkan med näringsliv och samhälle. Fokus är innovativ förändring och organisering av primära resurser som vatten, material och energi, men även av människor, organisationer, städer och samhällen.

Begreppet hållbarhet står i centrum för akademins forskning. Genom att kombinera kompetenser från samhällsvetenskap, industrial management och tillämpad naturvetenskap skapas förutsättningar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Forskningen är knuten till Högskolans två fokusområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

Akademins forskare ingår i följande forskningsprogram

LeaDS – Lärande i ett digitalt samhälle

IDC – Information Driven Care

Styrkeområden

Två personer framför en dator, båda tittar på skärmen.

Publikationer

En person står vid en whiteboardtavla, tre andra personer tittar på tavlan. Foto.

Forskningsnyheter

En närbild på två händer som håller i en mobil.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt