Sök

Utbildning inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad är en attraktiv utbildningsinstitution för att utveckla kunskaper och färdigheter inom hälsoinnovation. Fokusområdet influerar utbildning på grundnivå och profilerar utbildning på avancerad nivå samt forskarutbildningen samt utbildningsprogram för externa partners. Högskolan erbjuder både individuella kurser och programspecifika utbildningar på grund-, forskar- och forskarnivå med fokus på hälsoinnovation.

Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt