Masterprogram i industriell organisation och innovation

120 hp

Som tekniker specialiserad på industriell organisation och innovation kan du organisera och stötta framtidens teknik­utveckling. Du kan även utarbeta processer för företags- och affärsutveckling samt industriella innovationer. Master­programmet lär dig hantera teknik, management och ekonomi kopplade till innovationsarbete.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Med utgångspunkt i ett tekniskt kunnande tar du del av kompletterande teorier och modeller för att planera, utveckla, implementera och driva tekniska innovationer kopplade till strategiska och operativa mål i en organisation. Du kommer samtidigt att lära dig förstå betydelsen av forskning och teknisk utveckling på samhällsnivå.

Programmet bygger på en tvärvetenskaplig grund av entreprenörskap, produktionsledning, innovationsledning och strategiledning.

Kurser och kompetenser i fokus

Masterprogram i industriell organisation och innovation är upplagt på tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning. Under första terminen utvecklar du en övergripande förståelse för konsumtion och ekonomisk tillväxt, konkurrens, industriell omvandling och teknisk förändring på övergripande nivå. De inledande kurserna ger dig kunskap inom huvudområdet industriell organisation.

Den andra terminen har sin tyngdpunkt på företags teknik- och innovationsstrategier. Kurserna kopplar företags strategiska beslut till skeenden i de kontexter där företaget verkar, till exempel produktlivscykler och deras betydelse för företags produktportföljhantering.

Efter det första året kan du avsluta programmet med en magisterexamen. Om du istället går vidare till den tredje terminen får du sätta dig in i hela processen från idé till kommersialisering. Dessutom utforskar du metoder och verktyg för att arbeta med och leda innovationsarbete.

Den fjärde och sista terminen genomför du ditt examensarbete.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande, 15 hp inom industriell organisation och Engelska 6.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Samtliga kurser ingår i huvudområdet industriell organisation.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Strategisk planering 7,5 hp

Industriell omvandling och teknisk förändring 7,5 hp

Management av teknologi 7,5 hp

Produktutveckling och innovationsledning 7,5 hp

Ledning av innovationsprojekt 7,5 hp

Forskningsdesign och metoder 7,5 hp

Visualiseringsteknik och prototypframtagning 7,5 hp

Affärsmodellsinnovation 7,5 hp

År 2

Parallell produkt- och affärsutveckling I 7,5 hp

Industriell marknadsföring 7,5 hp

Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation 30 hp

Valbara kurser:

Innovationsekonomi 7,5 hp

Parallell produkt- och affärsutveckling II 7,5 hp

Teknologi och innovationsledning i Kina 7,5 hp *

Att göra affärer i Kina 7,5 hp *


* Kurserna Teknologi och innovationsledning i Kina 7,5 hp och Att göra affärer i Kina 7,5 hp ges endast om alla erforderliga beslut tas. Om de inte ges, läses de andra kurserna.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i industriell organisation och innovation.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i innovationsvetenskap.

Arbetsliv

Masterprogram i industriell organisation och innovation förbereder dig för att delta i kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Mer information

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10026

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 15 hp inom industriell organisation. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela