Sök

Masterprogram i industriell organisation och innovation

120 hp

Som tekniker specialiserad på industriell organisation och innovation kan du organisera, kritiskt utvärdera och reflektera över komplexa problem relaterade till utvecklingen av nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Programmet utrustar dig med etiska, sociala och hållbara perspektiv som behövs för att designa, anpassa och bedöma innovationsföretag. Det lär dig också hur man bedriver vetenskaplig forskning med metoder inom innovationsvetenskap som syftar till bredare samhällelig påverkan och akademisk relevans.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Masterprogrammet i industriell organisation och innovation är upplagt på tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning. Hänsyn till hållbar utveckling och digitalisering ingår som en röd tråd under hela programmet. Under första terminen utvecklar du en övergripande förståelse för industriell transformation och tekniska trender på industri- och organisationsnivå. Dessutom kommer du att fördjupa dina kunskaper inom teknikledning och nya produktutvecklingsprocesser. De inledande kurserna ger dig kunskap inom huvudområdet industriell organisation.

Den andra terminen har sin tyngdpunkt på företags teknik- och innovationsstrategier. Kurserna kopplar företags strategiska och företagsmodellsrelaterade beslut till händelser i de kontexter där företaget verkar, till exempel produktlivscykler och deras betydelse för företags hantering av produkter och projektportfölj inom forskning och utveckling.

Den tredje terminen får du sätta dig in i hela processen från idé till kommersialisering för värdeskapande och värdefångst. Dessutom utforskar du processer, metoder och praktiska verktyg för att arbeta med och leda innovationsarbete.

Den fjärde och sista terminen genomför du ditt examensarbete genom att skapa och försvara din masteruppsats.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet industriell organisation.

År 1

 • Strategisk planering, 7,5 hp
 • Industriell omvandling och teknisk förändring, 7,5 hp
 • Management av teknologi, 7,5 hp
 • Produktutveckling och innovationsledning, 7,5 hp
 • Ledning av innovationsprojekt, 7,5 hp
 • Innovationsekonomi, 7,5 hp
 • Visualiseringsteknik och prototypframtagning, 7,5 hp
 • Affärsmodellsinnovation, 7,5 hp

År 2

 • Parallell produkt- och affärsutveckling I, 7,5 hp
 • Industriell marknadsföring, 7,5 hp
 • Forskningsdesign och metoder, 7,5 hp
 • Parallell produkt- och affärsutveckling II, 7,5 hp
 • Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation, 30 hp

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Med utgångspunkt i ett tekniskt kunnande tar du del av kompletterande teorier, metoder och praktiska verktyg för att identifiera, planera, utveckla, implementera och driva industriella innovationer, och slutligen utvärdera deras samhälleliga inverkan på organisatoriska, strategiska och operativa mål. Digital teknik involverad i den digitala transformationen, såsom Industry 4.0, artificiell intelligens, blockchain och 3D-modeller används. Samtidigt kommer du att få självförtroende och lära dig att förstå, bidra till och leda teknisk utveckling som syftar till att skapa ett hållbart samhälle i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Programmet är tvärvetenskapligt och erbjuder undervisning i överlappande discipliner som entreprenörskap, produktionsledning, innovationsledning, business to business-marknadsföring och strategisk ledning.

De pedagogiska metoderna i programmet fokuserar på att stimulera och motivera klassrumsmiljön med en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och upplevelsebaserade lärandeaktiviteter som låter dig strukturera ditt eget lärande (till exempel fallstudier, industrirelaterat projektarbete, och samskapande workshoppar). Målet är att hjälpa dig skapa en stark masteruppsats som hjälper dig att få en anställning efter din examen.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 15 hp inom industriell organisation. Engelska 6.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en masterexamen i industriell organisation och innovation.

Det är inte möjligt att avsluta programmet med en magisterexamen efter det första året.

Vad kan du jobba med?

Masterprogram i industriell organisation och innovation förbereder dig för att hantera nya, okända situationer och att delta i kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Du kan arbeta inom industribranschen som till exempel teknisk konsult, designer, kvalitetsingenjör, projektingenjör, chef eller som egenföretagare.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i innovationsvetenskap.

Studera utomlands

Du kan genomföra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom Högskolans utbytesavtal med lärosäten i och utanför Europa. Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands.

Solcellsdriven elbil. Foto.

Sju frågor till alumnen Simon Sandahl

Två personer som står framför en whiteboard med färgglada lappar på. Foto.

En lösning för hållbar bilindustri

Jordklot som coronavirus. Illustration.

Fem frågor till alumnen Anagha Anand

Tre kvinnor sitter och ler åt någon som pratar. Foto.

Imagining Business Models for a Fossil‐Free Future – a Co‐Creation Workshop

Jordklot som coronavirus. Illustration.

SI välkomnar nya stipendiater till Sverige

Tre kvinnor sitter och ler åt någon som pratar. Foto.

Fem frågor till alumnen Christoph Dyckmans

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10026

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 15 hp inom industriell organisation. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela