Sök

Nya affärsmodeller del av lösningen för hållbar bilindustri

Forskning, utbildning och samverkan kombinerat, det var vad det bjöds på när studenter från olika program mötte representanter från elbilsföretaget Polestar i en workshop, allt under forskningsprojektet OSMaaS paraply.

"I dag får vi vara konsulter och komma med förslag och ge återkoppling på andras idéer, det är spännande, samtidigt som det kompletterar det som vi håller på med."

Johan Lorentz, Digital design och innovation

Tomas Holst, projektledare för Polestar 0 Projekt, vilket har som mål att framställa en klimatneutral bil till år 2030, har tillsammans med Maya Hoveskog, docent i innovation management, tagit fram en utmaning för studenterna i kursen Concurrent product and business development på masterprogrammet i industriell organisation och innovation. Som en del av det arbetet blev Tomas Holst inbjuden till en workshop på Högskolan i Halmstad där studenter från kursen, tillsammans med studenter från andra program, arbetade med affärsmodeller för framtida hållbarhet.

– Vi måste hitta sätt att hantera att världen förändras, och det är svårt att hantera framtiden. Det är lätt att tänka att förändring, det är något som någon annan gör. Jag vill att studenterna ska tänka att förändring är något som de kan göra och jag vill inspirera och utmana dem att inte söka det perfekta. Att inte se potentialen i studenter, det är inte hållbart! säger Tomas Holst.

Efter ett inledande föredrag gav Tomas Holst studenterna en uppgift: ge förslag på hur Polestar kan utveckla sin affärsmodell på två, fem eller tio års sikt, med fokus på ägarfasen och värdeskapande.

Personer som sitter vid ett bord och samtalar.

Tomas Holst, projektledare för Polestar 0 Projekt, coachar en av grupperna.

Verklighetsförankrade utmaningar för affärsmodellsinnovation

I kursen Concurrent product and business development arbetar studenterna tillsammans med företag och tar sig an riktiga, verklighetsförankrade utmaningar kring hållbara affärsmodeller.

– Syftet med workshoppen, dit studenter från andra program också var inbjudna, var att träna på affärsmodellsinnovation och att utveckla hållbara affärsmodeller. Och att lära sig att prata med andra och förmedla sin egen kunskap och expertis, berättar Maya Hoveskog som är kursansvarig, och fortsätter:

– Studenterna skulle också öva på att leda multidisciplinära diskussioner och träna på att använda olika verktyg som vi har gått igenom tidigare på kursen, till exempel Flourishing Business Canvas, som är ett verktyg för att utveckla affärsmodeller för hållbarhet.

Två personer som står framför en whiteboard med färgglada lappar på.

Johanna Mårtensson och Josefine Randevik är båda studenter på masterprogrammet i industriell organisation och innovation.

Johanna Mårtensson och Josefine Randevik är båda studenter på masterprogrammet i industriell organisation och innovation. De uppskattar möjligheten att få samarbeta både med studenter från andra program och med företag:

– Det är väldigt givande att få komma ut och få erfarenheter från den riktiga världen och träffa företag, och också visa upp sig själv och vad man kan inför framtiden. Och det var roligt när Polestar sade att ”det här kan vi göra i morgon!” om ett av våra förslag. Det känns som vi tillförde något i dag! säger Josefine Randevik, och Johanna Mårtensson fyller i:

– Att jobba med studenter på andra program ger jättemycket. Vi får feedback från externa intressenter på våra idéer. De tänker helt annorlunda, vi har helt olika perspektiv och inget är rätt och fel.

Tre personer som sitter vid ett bord.

Robin Johansson, Linnéa Ivetorn och Johan Lorentz läser på programmet Digital design och innovation.

Också Robin Johansson, Linnéa Ivetorn och Johan Lorentz, som läser på programmet Digital design och innovation, känner att de verkligen bidrog under workshoppen:

– I dag får vi vara konsulter och komma med förslag och ge återkoppling på andras idéer, det är spännande, samtidigt som det kompletterar det som vi håller på med, säger Johan Lorentz. Robin Johansson håller med:

– Vi är med i Active8 Planet-projektet som handlar om framtidens mobilitet och ägarskap och där vi samarbetar med Volvo, så workshoppen ligger verkligen inom det som vi jobbar med. Därför ville vi vara med för att få nya perspektiv och träffa studenter från andra utbildningar och höra hur de tänker, inte minst masterstudenter som har varit med länge och har mycket erfarenhet.

Porträtt av en person med mörkt hår och gul kofta.

Workshoppen utgör också ett tillfälle för Maya Hoveskog att göra datainsamling till sin egen forskning, där hon bland annat undersöker hur verktyg för affärsmodellsinnovation för hållbarhet kan förbättras.

En chans att samla in forskningsdata

Workshoppen utgör också ett tillfälle för Maya Hoveskog att göra datainsamling till sin egen forskning, där hon bland annat undersöker hur verktyg för affärsmodellsinnovation för hållbarhet kan förbättras. Samarbetet med Polestar möjliggörs genom forskningsprojektet OSMaaS. Projektet syftar till att utveckla plattformar för mobilitet som en tjänst (Mobility as a service, MaaS).

Maya Hoveskog och hennes kollegor arbetar med ett delprojekt om affärsmodellsinnovation och affärsmodeller för en hållbar framtid. Vinsterna från workshoppen är därför många, det handlar om lärande, samverkansarenor, forskning och utbildning – och om att kombinera dem alla.

– Det är jätteroligt med sådana här workshoppar! Studenterna känner meningsfullhet och att de tillför något och de får återkoppling direkt, både från andra studenter och näringslivet.

Text: Lena Lundén
Bild: Ida Fridvall

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt