Digital design och innovation

180 hp

Som digital designer arbetar du med att utforma innovativa och värdeskapande digitala tjänster och produkter. Programmet Digital design och innovation lär framtidens designer att förstå människan och hennes relation till teknologi, för att kunna skapa smarta, hållbara lösningar i en global och snabbföränderlig värld.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studentkamrater.

Teori varvas med praktiska moment i vår designstudio. Denna är en modern och kreativ lärmiljö där du får träna på att arbeta med verkliga designuppdrag från stora och små företag, offentlig sektor samt olika forskningsprojekt. Designstudion är både ett pedagogiskt tillvägagångssätt och en fysisk plats där du kan sitta och jobba, med analogt såväl som digitalt designarbete.

Kurser och kompetenser i fokus

Digital design och innovation ger dig både goda teoretiska kunskaper och förmåga att använda dessa praktiskt, vilket är centralt för att arbeta som designer. Under tre intensiva år får du lära dig att designa digitala lösningar för en hållbar framtida arbetsmarknad. Du kommer att studera hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar för att skapa lösningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Rent praktiskt kommer du att utforska olika former av interaktion och designa olika digitala lösningar. Det kan till exempel handla om mobila tjänster, webbplatser och så kallade digifysiska tjänster, som kombinerar digitala och fysiska miljöer och funktioner. Du arbetar med allt från tal, ljud, grafik och film till gestbaserade gränssnitt och visuell kommunikation.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen arbetar du i projekt där du får träffa professionella digitala designers, utvecklare och forskare. Med hjälp av deras erfarenhet och kunnande blir du väl förberedd för att forma din egen karriär, oavsett om du väljer att starta eget, ta anställning eller påbörja en forskarkarriär.

Genom skarpa studiouppdrag och gästföreläsare kopplas utbildning och arbetsliv ihop. Du får möjlighet att lyfta din kompetens och göra dig attraktiv för arbetsgivare.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i informatik.

Möjligheter till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp.

Arbetsliv

Utbildningen Digital design och innovation ger dig en bra grund för flera kreativa yrken, exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, tjänstedesigner, digital strateg eller webbdesigner. Arbetsmarknaden har ett stort behov av din kompetens och förmåga att designa utifrån användarnas behov, tekniska förutsättningar och aktuella affärsmodeller.

Studera utomlands

Digital design och innovation har en internationell profil. Programmet inkluderar en hel termins undervisning på engelska och har kontinuerliga kontakter med ett flertal branschorganisationer världen över.

Dessutom finns goda möjligheter att studera utomlands under utbildningstiden, då Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13012

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B (områdesbehörighet 7). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela