Sök

Fyra informatikstudenter prisades för sina kandidatuppsatser

Fredagen den 3 juni firade Högskolans sistaårsstudenter att de tagit examen. Under dagen fick fyra informatikstudenter ta emot stipendier på sammanlagt 20 000 kronor för bästa kandidatuppsats och för den uppsats som anses bidra med ny kunskap inom affärssystemsområdet.

Efter tre års studier var det dags för informatikstudenterna att ta examen tillsammans med resten av Högskolans avgångsstudenter. Innan den stora avslutningsceremonin samlades studenter inom informatikområdet för att fira och summera åren tillsammans. Fyra studenter uppmärksammades lite extra genom en stipendieutdelning.

”Syftet med co-design workshops är att alla de människor som upplever stigman inte ska uteslutas från forskning.”

Felicia Oredsson och Sofia Strand, sistaårsstudenter

Få fler att bidra med upplevelser och perspektiv

Priset för bästa uppsats i informatik gick i år till Felicia Oredsson och Sofia Strand, från programmet Digital design och innovation, för sin uppsats ”Co-design workshops om stigmatiserade ämnen – Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering”. Stipendiet på 10 000 kronor delades ut av företaget PS Provider.

– Det känns jättekul och stort att ha fått det här stipendiet! Vår uppsats handlar om hur man kan genomföra co-design workshops med stigmatiserade ämnen. Ämnet vi valde var menstruation, berättar stipendiaterna Felicia Oredsson och Sofia Strand.

De har alltså studerat hur man kan göra workshops mer inkluderande där fler får bidra med sina upplevelser och perspektiv.

Två studenter håller diplom och blommor i händerna och tittar in i kameran.

Felicia Oredsson och Sofia Strand fick ta emot ett stipendium för sin uppsats ”Co-design workshops om stigmatiserade ämnen – Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering”.

– Syftet med co-design workshops är att alla de människor som upplever stigman inte ska uteslutas från forskning. De ska istället inkluderas och vara delaktiga i utformningen av de produkter och tjänster som berör dem, säger studenterna och fortsätter:

– Det är viktigt att alla berörda får vara med och bidra. För att möjliggöra detta har vi kommit fram till att miljön som en workshop genomförs i behöver vara bekväm. Vi har också identifierat vad som skapar en bekväm miljö. Det kan exempelvis vara upplägget, hur man beter sig och att inte använda stigmatiserande ord.

Motivering till bästa uppsats i informatik 2022

Priset för bästa uppsats i informatik går i år till en uppsats som behandlar ett tydligt och viktigt problem i dagens teknikutveckling. Uppsatsen är tydligt problematiserad, och dess insamlade tidigare forskning och empiriska studie utgör en god grund för en insiktsfull diskussion och tydliga egna slutsatser. Studiens tillvägagångssätt tar i beaktande och visar förståelse för den känsliga kontext där den genomförs, för att leda fram till insikter om hur co-design workshops kan genomföras för att inte skapa ytterligare stigmatisering av deltagarna.

Underlättar virtuellt samarbete

Dagens andra stipendium delades ut av företaget Jeeves och går till den kandidatuppsats inom Affärssystemprogrammet som anses bidra med ny kunskap inom affärssystemområdet. I år var det studenterna Carl Johan Lippe Nilsson och Rasmus Eriksson som fick stipendiet på 10 000 kronor för sin uppsats ”Metaverse och dess betydelse för virtuellt samarbete i organisationer – En kvalitativ studie om Metaverse och dess potential samt utmaningar för virtuellt samarbete i organisationer”.

– Det känns lite otippat men det är väldigt kul att få det här stipendiet, säger Carl Johan och Rasmus.

Metaverse är ett område där det pågår mycket utveckling inom och är ett slags tredimensionell virituell verklighet där man kan interagera med andra.

Två studenter håller i blommor och diplom och tittar in i kameran.

Carl Johan Lippe Nilsson och Rasmus Eriksson fick ta emot stipendium för sin uppsats ”Metaverse och dess betydelse för virtuellt samarbete i organisationer – En kvalitativ studie om Metaverse och dess potential samt utmaningar för virtuellt samarbete i organisationer”.

– Vår uppsats handlar om metaverse och dess betydelse, möjligheter och utmaningar för virtuellt samarbete. Det handlar om virituell kommunikation och hur företag och organisationer kan använda metaverse för att förbättra sin kommunikation online, säger stipendiaterna och fortsätter:

– Det största problemet i dag är att metaverse inte är tillräckligt utvecklat samt fysiska utmaningar som gör att det inte är fullt applicerbart ännu – men potentialen finns. Vi har också sett hur det inom området hållbarhet kan göra mycket nytta, både för organisationer och privata aktörer, genom att man kan resa till andra länder i en virtuell värld. På så vis kan man exempelvis minska antalet flygresor.

Motivering till Jeeves-stipendiet 2022

För att på ett tillgängligt och informativt sätt beskrivit dagens företeelser kring virtuella arbetssätt, dess bakgrund i olika tekniker och koppling mot Metaverse.

Metaverse uppfattas nog idag av de flesta som science fiction eller spel. Med avhandlingens kontext och anknytning till virtuella team blir det tydligt att Metaverse kan berika virtuella arbetssätt och bli en naturlig förlängning av hur vi arbetar idag.

Jeeves har sedan flera år, och med pandemin som katalysator, framgångsrikt gjort stor del av sina kundleveranser virtuellt. Uppemot 60% av dem, inklusive nyimplementationer, görs idag virtuellt och vad vi kan se är det ett arbetssätt som är här för att stanna. Uppsatsen ger en god insikt kring hur det kan komma att utvecklas framåt. Den enda kvarstående frågan blir när, inte om, vi från Jeeves träffar er i ett Metaverse.

Text: Anna-Frida Agardson
Bild: Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

Dela