Sök

Digital verksamhetsutveckling

180 hp

Vill du bli digital verksamhetsutvecklare? Genom att kombinera informatik och företagsekonomi med fokus på digitalisering och hållbart värdeskapande öppnas spännande karriärvägar för dig. Utbildningen har ett stort nätverk av nationella och internationella företag och organisationer som du får ta del av tidigt i utbildningen genom skarpa projekt, uppdrag och verksamhetspraktik.

Om utbildningen

Vad är digital verksamhetsutveckling?

Digitaliseringen genomsyrar vårt samhälle och hela den värld vi lever i. Organisationer och företag blir alltmer beroende av verksamhetssystem och digitala tjänster för att fungera väl. Lika viktigt är att organisationer har chefer, ledare och medarbetare som har insikter och förståelse för potentialen att utveckla verksamheter i en konkurrenskraftig och hållbar riktning.

Digitala tjänster används som möjliggörare för att automatisera och arbeta mer innovativt i värdeskapande. De används också till att organisera, styra och följa upp allt som sker i en organisation i syfte att förbättra kundupplevelse och utveckla affärsmodeller.

Inom programmet Digital verksamhetsutveckling lär du dig hur affärssystem, verktyg för data- och verksamhetsanalys och många andra IT-lösningar fungerar och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Oberoende av i vilken organisation du kommer arbeta i framtiden behöver du kunna förstå verksamheten, människor och teknologier i relation till varandra. När du arbetar med verksamhetsprojekt kombinerar du olika ämnen och kompetenser. Du tränar på att lösa problem och tar dig an frågeställningar inom digital verksamhetsutveckling som ofta utgår från olika praktikfall.

Under utbildningen läser du bland annat om digital verksamhetsutveckling och hållbart värdeskapande, organisationsförändring, tjänstedesign (engelska: service design), organisation och ledarskap, digital transformation, ekonomistyrning, affärsredovisning, digitalt ledarskap, business analytics, affärsmodeller, förändringsarbete och projektledning. På flera av kurserna arbetar du praktiskt i affärssystem och andra IT-stöd.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Kurser markerade med (på engelska) ges helt på engelska och samläses med internationella studenter.

* ingår i huvudområdet informatik.

År 1

 • Introduktion till digital verksamhetsutveckling, 15 hp*
 • Projektmetodik, 7,5 hp*
 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp
 • Introduktion till företagsekonomisk analys, 15 hp
 • Systemutveckling och databasdesign, 15 hp*

År 2

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp*
 • Service design, 7,5 hp*
 • Digitalisering och hållbart värdeskapande, 15 hp*
 • Den datadrivna organisationen och Business Analytics, 15 hp* (på engelska)
 • Verksamhetsprojekt, 7,5 hp* (på engelska)
 • Digital transformation, 7,5 hp* (på engelska)

År 3

 • Digitalt ledarskap, 7,5 hp*
 • Perspektiv på informatik, 7,5 hp*
 • Perspektiv på digitala tjänster och verksamhetsutveckling, 15 hp*
 • Verksamhetspraktik inom informatikområdet, 15 hp*
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp*

Programansvarig berättar

”Som digital verksamhetsutvecklare, i organisationer eller i en framtida rådgivande roll, är det viktigt att förstå affärsmodeller, organisationer och ledarskap, kundupplevelser, digitala tjänster och plattformar samt hur de kan implementeras, användas och skapa hållbara värden ur olika perspektiv.”

Christer Rehnström, programansvarig

Samarbete med arbetslivet

I utbildningen ingår en verksamhetspraktik där du arbetar med projekt och uppdrag på plats i en organisation. Det ger dig en unik möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden och vara väl förberedd i din framtida profession som finns inom en mängd olika branscher och organisationer.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Flera gästföreläsningar ges också inom programmet där du vid ett par av dem kommer att träffa tidigare studenter som idag arbetar med digital verksamhetsutveckling i verksamheter.

Efter utbildningen

Studera utomlands

En föreläsningssal full med personer och en kvinna som presenterar. Foto.

Praktik viktig inkörsport för framtida jobb

En föreläsningssal full med personer och en kvinna som presenterar. Foto.

Fem frågor till alumnen Hampus Petersson

En kvinna ler. Foto.

Fem frågor till studenten Ida Johansson

En föreläsningssal full med personer och en kvinna som presenterar. Foto.

Digital verksamhetsutveckling förenar studenter och näringsliv

Två killar som håller upp diplim och blombuketter. Foto.

Fyra informatikstudenter prisades för sina kandidatuppsatser

Tre personer sitter och arbetar vid en bärbar dator. Foto.

Positivt samarbete

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 928

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13035

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela