Sök

Forskning i samverkan inom hälsoinnovation

Samverkan mellan olika delar av välfärdssystemet och civilsamhället är nödvändigt för att möta komplexa hälsoutmaningar. Fokusområdet Hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samverkan och dialog mellan akademiker och intressenter och partners från näringsliv och offentlig sektor.

Samverka med Högskolans forskare

Högskolan forskning ger mervärde, driver innovation och utvecklar samhället. Forskningen har hög samhällelig relevans och bidrar till att lösa samhällsutmaningar, ofta i nära samarbete med externa aktörer. Forskning, utbildning och samverkan berikar varandra och skapar vitala och internationella kunskapsarenor.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

Följande forskningsprogram ingår i fokusområde Hälsoinnovation

IDC – Information Driven Care

M4HP – Movement for Health and Performance

Person i läkarkläder håller stetoskop mot virtuella hälsosymboler. Fotomontage.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt