Sök

Forskning i samverkan inom hälsoinnovation

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsoutmaningar som samhället står inför. Fokusområde Hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samarbete och dialog.

Person i läkarkläder håller stetoskop mot virtuella hälsosymboler. Fotomontage.

Samverka med Högskolans forskare

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsprogram i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Se exempel på Högskolan i Halmstads forskning inom bland annat hälsa i forskningsmagasinet Samspel.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt